Adobe Flash - For Advaned Users (AF2)

Graphics, Adobe

Location, current term courseBrno
9/10/2020 - 9/11/2020
Order
11/5/2020 - 11/6/2020
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Srovnání vstupních znalostí zejména v
  1. časová osa, symboly a knihovna
  2. animace – mezipohyb, klasický pohyb a maskování
  3. ovládání časové osy - osvojené startovní konstrukce v Actionscript 2, ovládání animace s více časovými osami
 • Úvod do Actionscriptu
  1. String, Number a Boolean proměnné
  2. funkce trace
  3. základní matematické operace s proměnnými
  4. podmínky a cykly
  5. uzavření logických celků kódu do funkcí
  6. BONUS - fscommand příkazy pro projektory
 • Další typy zdrojových souborů
  1. projekt, soubory Actionscriptu
  2. formáty a soubory pro dynamicky načítaný obsah
  3. datové formáty a soubory
  4. FlashVars proměnné
  5. BONUS - další HTML atributy
 • Tvorba jednoduché fotogalerie
  1. příprava materiálů a návrh
  2. vytvoření struktury Movie Clipů
  3. číselná proměnná pro opakování animace
  4. BONUS - přidání ručního preloaderu
 • Další panely
  1. pokročilé vlastnosti panelu Actions, Chyby v kompilaci
  2. Actionscript 2 Debugger
  3. Projekt
  4. Historie
  5. Obecné knihovny symbolů
  6. Předdefinované mezipohyby
  7. Actionscript snippety, získávání AS kódu pomocí ruční animace
  8. Komponenty a Inspektor komponent
  9. BONUS - Movie explorer, Přístupnost
 • UI komponenty
  1. Loader, ProgressBar
  2. Scrollpane
  3. UIScrollBar
  4. List, ComboBox
  5. Datagrid
  6. TextInput, Textarea, Checkbox, Radio, NumericStepper
  7. Slider
  8. Button
  9. BONUS - Akordeon, Menu, Menubar
 • Načítání dalších animací
  1. načítání animace SWF do WSF
  2. načítání symbolů z externí knihovny FLA do zdrojového souboru FLA
  3. exportování animací s externí Actionscript souborem AS
 • Video
  1. dostupné video a audio kodeky pro dané verze Flash Playeru
  2. konverze médií do cílového formátu
  3. způsoby vložení videa do animace
  4. přidání komponenty přehrávače
  5. skinování přehrávače
 • Zvuk
  1. načítání externích MP3 pomocí Actionscriptu 2
  2. spuštění, dočasné a úplné zastavení zvuku
  3. změna vyvážení a hlasitosti
  4. BONUS - flashové sušenky:)
 • Externí textové informace
  1. načítání proměnných pomocí AS2 objektu LoadVars
  2. formát JSON
  3. využití LoadVars pro formát JSON
  4. dynamická a vstupní textová pole, používání fontů
 • Vytvoření jednoduchého kvízu
  1. návrh a příprava zadání
  2. vytvoření instancí Movie Clipů
  3. rozpohybování scény pomocí jednoduchého Actionscriptu
 • Vytvoření jednoduché dvouúrovňové navigace
  1. návrh a příprava dat
  2. návrh a příprava struktury Movie Clipů
  3. načtení, dekódování a doplnění dat do dynamických polí
  4. přidělení akcí myši
 • Závěr
  1. vytvoření vlastní prezentace s více snímky na DVD podle jednoduchého zadání
  2. BONUS - doporučené konstrukce k osvojení pro navazující kurzu Adobe Flash - Actionscript
Recommended previous course:
Adobe Flash - for Beginners (AF1)
Recommended subsequent course:
Adobe Flash - Actionscript (AF3)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
228.57 € ( 276.57 € incl. 21% VAT)