Citizen Developer (OFF3)

Microsoft Office, Power Platform

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • 1. den - „Připravíme si projekt pro výrobu aplikace na evidenci, schvalování a řízení požadavků na vývoj aplikací v prostředí Microsoft 365.“
 • Blok 1: Minimum projektového řízení
  1. RACI matice, Scope-Time-Cost, Deliverables, Hign-level plán, Resource leveling
  2. Komunikace s investorem, vlastníkem procesu, klíčovými uživateli, IT oddělením, dodavatelem vývojové platformy
 • Blok 2: Minimum vývojového SW cyklu
  1. Analýza, Technický design, Studie proveditelnosti, Light verze, Vývoj, Testovaní, Itarace změnových požadavků, uživatelská a technická dokumentace, nasazení do provozu, podpora
  2. Vizualizace scénářů užití
  3. Zaškolení správců a uživatelů
 • Blok 3: Analýza a technický design
  1. Definice požadavků
  2. Modelace procesního toku
  3. Definice tabulek datového zdroje
  4. Více práce na straně vývoje -> spokojený uživatel i správce
 • Blok 4: Příprava prostředí
  1. Dokončení aktivit z bloku 3 a společná diskuze / nápady
  2. Technická příprava na vývoj
 • 2. den - „Vyrobíme si aplikaci na evidenci, schvalování a řízení požadavků na vývoj aplikací v prostředí Microsoft 365.“
 • Blok 5: Výroba tabulek datového zdroje
  1. Tabulky potřebné pro aplikaci
  2. Princip „Datový zdroj -> Automatizace -> User Interface -> Reporting“
 • Blok 6: Automatizace procesu (aplikace a uživatel spolu komunikují)
  1. Výroba toků z pohledu spouštěčů, posloupnosti aktivit
  2. Integrace s formulářem
 • Blok 7: Výroba interaktivních formulářů a integrace formuláře a pracovního toku
  1. Výroba formulářů z pohledu uživatelského komfortu
  2. Integrace s pracovním tokem
 • Blok 8: Integrace, komunikace, předání aplikace tak, aby si začala žít vlastním životem.
  1. Sestavení, předání zadavateli a uživatelům, zdokumentování
  2. Zaškolení správců a uživatelů
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: