HTML and CSS programming (HTML2)

Programming, Web Programming

Location, current term courseBrno / online
8/9/2021 - 8/11/2021 CZECH
Order
11/1/2021 - 11/3/2021 CZECH
Order
1/24/2022 - 1/26/2022 CZECH
Order
Praha / online
8/30/2021 - 9/1/2021 CZECH
Order
11/22/2021 - 11/24/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Text
  1. vložení textu
  2. nadpisy
  3. odstavce (zarovnání, zalomení řádku, vodorovná čára)
  4. znaky
  5. písmo (velikost, typy, font, řez, barva)
  6. indexy
  7. logické styly
 • Seznamy
  1. číslovaný seznam
  2. netříděný seznam
  3. vnořený seznam
  4. vodorovný seznam
 • Obrázky
  1. typy obrázků
  2. vložení textu
  3. zarovnání
  4. obtékání
 • Barvy
  1. barvy pozadí stránky
 • Záložky
  1. účel a vložení
 • Odkazy
  1. vkládání
  2. relativní
  3. absolutní
  4. e-mail
 • Tabulky
  1. vkládání
  2. úpravy
 • Formuláře
  1. pole (text, heslo, přepínač, nabídka, zaškrtávací políčko, potvrzovací tlačítko)
  2. úprava polí a formuláře
  3. odeslání dat e-mailem
  4. odstranění formuláře
 • CSS
  1. kaskádové styly (význam)
  2. elementy a identifikátory
  3. SPAN, pseudotřídy a pseudoelementy
  4. příklady
  5. formátování textu
  6. formátování odstavců
  7. formátování odkazů
  8. velikosti
  9. plovoucí prvky
 • Menu
  1. jednoduché menu
  2. více bloků
 • SEO
  1. aktuální statistiky podílů vyhledávačů
  2. klíčová slova
  3. analýza klíčových slov
  4. seznam klíčových slov
  5. popis stránky
  6. on page faktory
  7. off page faktory
  8. nepovolené a trestané techniky
  9. online nástroje pro sběr informací
  10. Google Sitemaps
  11. registrace stránek ve vyhledávači
 • Validátory
  1. nabídka validátorů
  2. použití validátoru
 • Publikování webu
  1. doména
  2. web hosting
  3. přenos dat
 • Informace
  1. zdroje informací (knihy, časopisy, webové stránky)
  2. vývoj (směřování)
Recommended subsequent course:
PHP - Essentials of Programming (PHP1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
396.00 € ( 479.16 € incl. 21% VAT)
Language: