MS Access - Application Development (ACS3)

Microsoft, Programming

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Prostředí aplikace
  1. úvodní opakování základních databázových objektů
  2. navigace databáze a její možnosti
 • Tabulky
  1. práce s tabulkou v různých zobrazeních
  2. datové typy polí a jejich využití
  3. přehled relačních vazeb a jejich nastavení
  4. datová makra
  5. návrh vlastní struktury tabulek cvičné databáze
 • Dotazy
  1. druhy dotazů a jejich praktické použití
 • Formuláře
  1. předdefinované formuláře a jejich využití
  2. návrh formuláře
  3. výpočtová pole ve formuláři, tvorba výrazů a zápis funkcí
  4. ovládací prvky a jejich vazba na makra
 • Sestavy
  1. návrh sestavy a její formátování
  2. ovládací prvky a nevázaná pole
  3. vzhled stránky a pokročilá nastavení před tiskem
 • Makra
  1. editor maker a jejich tvorba
 • Editor jazyka VBA
  1. prostředí editoru
  2. základy VBA - proměnné, datové typy,…
  3. moduly, funkce, podrutiny
  4. základy programování - rozhodnutí, cykly
  5. obslužné procedury událostí formulářů a sestav
  6. základní objektové modely aplikace Access
 • Externí datové zdroje
  1. zdroje dat z Excelu, Accessu, SQL Serveru, …
  2. import dat a jejich propojení
 • Příprava vlastní aplikace
  1. analýza výkonu
  2. rozdělení databáze (back-end / fron-end databáze)
  3. vlastní navigace
  4. příprava aplikace bez podpory aplikace Access v počítači
Recommended previous course:
MS Access - Database implementation (ACS2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: