MS Access - data migration to SQL Server (ACS4)

Microsoft Office, Access

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do migrace
  1. Důvody přechodu z Accessu na SQL Server
  2. Srovnání Accessu a SQL Serveru
  3. Výběr migrační strategie
  4. Výběr migračních nástrojů
  5. Způsoby migrace
  6. Testování a verifikace po migraci
  7. Dokumentace migrace
 • Nástroje pro migraci
  1. Access Upsizing Wizard
  2. SQL Server Migration Assistant
  3. SQL Server Management Studio
  4. SQL Server Integration Services
  5. Co se nepřemigruje automaticky
 • Problémy při migraci
  1. Nekompatibilní datové typy
  2. Správně mapování accessovských typů na SQL Server
  3. Přepsání výrazů
  4. Příprava jmen objektů
  5. Mapování vlastností Access tabulek na funkcionalitu MS SQL
  6. Funkcionalita Accessu nepodporovaná v SQL Serveru
  7. Nepodporované VBA funkce
  8. Úprava nefunkčních formulářů, reportů a dotazů po migraci
  9. Přepsání SQL dotazů na využití rychlého zpracování v MS SQL
  10. Ruční přenos dat pomocí Import / Export Wizarda
  11. Ruční přenos dat pomocí Integration Services
  12. Řešení dalších různých problémů po migraci
 • Verifikace po migraci
  1. Verifikace schématu
  2. Verifikace správnosti přenesených dat
 • Úvod do SQL Serveru
  1. Úvod do SQL Serveru
  2. Přehled komponentů a funkcionality SQL Serveru
  3. Architektura SQL Serveru
  4. Vytváření databází
  5. Vytváření tabulek a schémat
  6. Datové typy SQL Serveru
  7. Implementace datové integrity - primární a cizí klíče, omezení
  8. Vytváření indexů
  9. Bezpečnost v SQL Serveru - loginy, uživatelé a role
  10. Šifrování dat
  11. Transakce
 • Pokročilé dotazování v SQL Serveru
  1. Spojování dat z více tabulek - JOINy
  2. Poddotazy
  3. Agregační funkce
  4. Práce s datem a časem
  5. Analytické funkce
  6. Full-textové vyhledávání
  7. Řešení problémů s dlouhotrvajícími dotazy
 • Programování v SQL Serveru
  1. Práce s proměnnými
  2. Podmíněné příkazy a cykly
  3. Vytváření pohledů, funkcí a uložených procedur
  4. Práce s kurzory
  5. Zpracování chyb
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

KDK Automotive Czech s.r.o., Martin P.
MS Access - data migration to SQL Server ( ACS4)
"Školení bylo v pořádku, určitě se na Vaší firmu později obrátím."
ing. Karel Beníšek, Karel B.
MS Access - data migration to SQL Server ( ACS4)
"Individuální kurs mi pomohl pochopit problematiku migrace DB MS Access na SQL server.Lektor se mi věnoval s maximálním úsilím. Děkuji"
O2 Czech Republic a.s., Marek P.
MS Access - data migration to SQL Server ( ACS4)
"Kurz byl individuální v našich prostorách, ale lektor pan Hlaváček byl skvělý a moc mi pomohl."