MS Project – For Super Users (PRJ3)

Microsoft Office, Project

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Modifikace prostředí projektu a uživatelského rozhraní
  1. Úpravy vzhledu projektu
  2. Nastavení Možnosti projektu
  3. Sdílení prvků mezi projekty - Organizátor
 • Směrné a pomocné plány
  1. Definice, tvorba, odstranění
  2. Sledování a aktualizace projektu v několika úrovních detailu
  3. Porovnání hodnot směrných nebo pomocných plánů
  4. Grafické znázornění více-směrných plánů v Ganttově diagramu
  5. Příklady použití
  6. Analýza EVA (Earned Value Analysis)
 • Vlastní pohledy a další vlastní nastavení
  1. Vlastní zobrazení
  2. Vlastní tabulky
  3. Vlastní řazení, skupiny a filtr
  4. Vlastní pole
 • Tvorba vlastního reportu
  1. Tvorba tiskového reportu
  2. Tvorba vizuálního reportu
  3. Export sestav do dalších projektů přes Organizátor
 • Koordinace více projektů bez použití Project Serveru
  1. Konsolidace projektů
  2. Slučování projektů
  3. Sdílení zdrojů mezi projekty
  4. Zadávání plnění jednotlivých úkolů na lokálních i globálních projektech
 • Makra v Projectu
  1. Záznam a spuštění makra
  2. Editace makra
  3. Import a export makra z projektového souboru
Recommended previous course:
MS Project - For Advanced Users (PRJ2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Novartis s.r.o., Cuong M.
MS Project – For Super Users ( PRJ3)
"Školení naplnilo mé očekavaní"
Toyoda Gosei Czech, s. r. o., Roman K.
MS Project – For Super Users ( PRJ3)
"Velice zkušený a schopný lektor!"