Oracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders (ORA11)

Databases, Oracle

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do architektury OBI EE a metadat
  1. Komponenty architektury Oracle BI
  2. Struktura repozitářů, vlastnosti a funkcionalita
  3. Nástroj BI Administration Tool
  4. Vytvoření repozitáře
  5. Základní administrační úkony spojené s metadaty
  6. Online vs. offline režim úpravy repozitáře
 • Vytváření fyzické vrstvy metadat
  1. Import metadat z datových zdrojů
  2. Nastavení connection poolů
  3. Definování klíčů a joinů
  4. Vytvoření aliasů tabulek
  5. Vytvoření tabulky z SQL dotazu
  6. Tisk fyzického diagramu
  7. Ostatní objekty fyzické vrstvy
 • Vytváření logické vrstvy metadat
  1. Vytvoření obchodního modelu
  2. Vytvoření logických tabulek, vzorců a tabulkových zdrojů
  3. Nastavení logických joinů
  4. Vytvoření vypočtených metrik
  5. Ostatní objekty logické vrstvy
  6. Tisk byznys diagramu
 • Vytváření prezentační vrstvy metadat
  1. Objekty prezentační vrstvy
  2. Vytvoření objektů prezentační vrstvy
  3. Úprava objektů prezentační vrstvy
  4. Vlastnosti a nastavení objektů prezentační vrstvy
  5. Vnořené tabulky
  6. Podmíněné skrývání objektů prezentační vrstvy
 • Testování a ověřování repozitáře
  1. Kontrola konzistence repozitáře
  2. Nasazení repozitáře na server
  3. Zapnutí logování dotazů
  4. Spouštění analýz na ověřování repozitáře
  5. Prohlížení logu dotazů
 • Vytváření kalkulovaných metrik
  1. Vytvoření kalkulovaných metrik na základě logických sloupců
  2. Vytvoření kalkulovaných metrik na základě fyzických sloupců
  3. Vytvoření kalkulovaných metrik pomocí průvodce kalkulacemi
  4. Vytvoření metrik pomocí funkcí
 • Logické dimenze
  1. Využití logických dimenzí
  2. Vytvoření hierarchií
  3. Kalkulované metriky přiřazené k úrovním hierarchií
  4. Poměrové kalkulované metriky
  5. Agregace na základě dimenzí
  6. Vytváření prezentačních hierarchií
  7. Parent-child hierarchie
  8. Použití vypočtených členů
  9. Hierarchie s vynechanými členy a neúplné hierarchie
 • Práce s daty v čase
  1. Použití časových srovnání v byznys analýze
  2. Časové dimenze a jejich nastavení
  3. Funkce pro výpočet kalkulovaných metrik na časové ose: AGO, TODATE a PERIODROLLING
 • Proměnné repozitáře
  1. Typy proměnných v Oracle BI
  2. Proměnné na úrovni připojení
  3. Proměnné repozitáře
  4. Inicializační bloky pro proměnné
  5. Správce proměnných
  6. Použití dynamických proměnných jako filtrů
 • Bezpečnost metadat
  1. Architektura zabezpečení v Oracle BI Serveru
  2. Výchozí nastavení zabezpečení Oracle BI Serveru
  3. Vytváření uživatelů a skupin
  4. Vytváření aplikačních rolí
  5. Nastavení přístupu k objektům prezentační vrstvy
  6. Zabezpečení na úrovni řádků (datové filtry)
  7. Nastavení časových a množstevních omezení dotazů
  8. Integrace s poskytovateli identity (např. Active Directory) a SSO
 • Zpráva cacheování
  1. Standardní nastavení cacheování dat
  2. Úprava a vypnutí cacheování dat pro jednotlivé tabulky
  3. Zpráva manažera cache
  4. Prohlížení a mazání cache
  5. Úprava nastavení a parametrů cache
  6. Automatizované mazání částí cache po skončení ETL
  7. Naplnění cache
 • Týmový vývoj repozitářů
  1. Nastavení týmového vývoje (multiuser development) v BI Administration Toole
  2. Nastavení prostředí týmového vývoje
  3. Vytvoření projektů
  4. Týmový vývoj repozitářů
  5. Slučování změn a 3-cestný merge
  6. Sledování historie změn
 • Vytváření a nasazování patchů
  1. Porovnávání změn v repozitářích
  2. Ekvalizace objektů
  3. Vytvoření patche se změnami
  4. Nasazení patche se změnami
  5. Řešení konfliktů při spojování změn
 • Utility BI Administration Tool
  1. Session Manager
  2. Query Repository
  3. Replace Sloupce and Tables
  4. Repository Documentation
  5. Generate Metadata Dictionary
  6. Oracle BI Event Tables
  7. Update Physical Layer
  8. Remove Unused Physical Objects
  9. Použití BI Server XML API na vytvoření XML reprezentace metadat v repozitáři
Recommended previous course:
Oracle BI Enterprise Edition 11g - Reports and Dashboards (ORA10)
Recommended subsequent course:
Oracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders Advanced (ORA12)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

PPF banka a.s., Jakub P.
Oracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders ( ORA11)
"Nemám žádné výhrady, jsem spokojen! Díky"
OKIN BPS, a.s., Roger A.
Oracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders ( ORA11)
"Joined the course remotely and was able to follow easily. Good lecturer, good presentation, very impressed."
OKIN BPS, a.s., Jiří K.
Oracle BI Enterprise Edition 11g - Metadata Repository Builders ( ORA11)
"The course was built for us on demand with a lot of stuff included which was sometimes not that easy to practice enough, but this was not the problem of you as a company or lecturer. But in general it was really great training with a well prepared lecturer who was able to pass as much knowledge as possible. THANK YOU."