Rhinoceros (RNC1)

Graphics, 3D Graphics

Location, current term courseBrno
8/27/2020 - 8/28/2020
Order
10/22/2020 - 10/23/2020
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Principy modelování v Rhinoceros, typy soborů
 • Seznámení s grafickým prostředím programu
 • Uživatelské nastavení kreslícího prostředí
 • Organizace práce, hladiny, import, export
 • Tvorba křivek, ploch a jejich editace
 • Nástroje pro transformaci křivek a ploch
 • Tvorba objektů, booleanovské operace s objekty
 • Nastavení scény, perspektiva, světla, kamery
 • Vzhled povrchů, editace materiálu, kvalita vykreslování
 • Vizualizace v Rhino Raytrace
 • Zkratky a jejich nastavení
 • Zkratky a jejich nastavení
 • Tvorba korektních ploch
 • Návaznost křivek a ploch
 • Tvorba tvarově komplexních objektů
 • Kontrola křivosti, návaznosti a tvarování ploch
 • Konstrukční historie a její využití
 • Tvorba výstupů pro Rapid Prototyping
 • Generování 2D výkresů z 3D objektů
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
192.86 € ( 233.36 € incl. 21% VAT)