SQL Server - Skills Upgrade (MSQL7)

Databases, MS SQL

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Novinky v nástrojích SQL Serveru
  1. SQL Server Management Studio a IntelliSense
  2. PowerShell provider
  3. Konfigurace přes facety
 • Přechod na novější verzi
  1. Upgrade ze starších verzí
  2. Side-by-side migrace
  3. Upgrade řešení vysoké dostupnosti (volitelné)
 • Nové vlastnosti indexů
  1. Filtrované indexy a statistiky
  2. Indexované (materializované) pohledy
  3. Full-text indexy, XML indexy, geografické (Spatial) indexy
  4. Skryté nové optimalizace SQL Serveru, které využívají indexy
 • Novinky ve zprávě dat
  1. Nové datové typy - rowversion, hierarchyid, geography, geometry, date/time/offset, xml
  2. FILESTREAM
  3. Sparse columns (řídké sloupce)
  4. Komprese dat v tabulkách, komprese záloh
  5. Partitioning a partition switching, expresní archivace dat
  6. Change Tracking a Change Data Capture (CDC)
 • Novinky v zabezpečení
  1. Změny v zabezpečení oproti předchozím verzím
  2. Extensible Key Management
  3. Transparent Database Encryption – TDE
  4. Common Criteria compliance
 • SQL Server C2 Audit
  1. Hromadná správa SQL Serverů
  2. Správa použitím politik SQL Serveru
  3. Central Management Servers
 • Řešení problémů
  1. Activity Monitor
  2. Dynamic Management Views - co se děje s SQL Serverem
  3. Plan Guides, Resource Governor a Data Collector
  4. SQL Server Extended Events
 • Novinky v Analysis Services, Integration Services a Reporting Services
  1. Nová funkcionalita v OLAP kostkách a data miningu
  2. Upgrade z DTS na Integration Services
  3. Upgrade balíčků Integration Services na novější verzi
  4. Import a export dat, profilace dat
  5. Významné změny v architektuře Reporting Services
  6. Novinky v Reporting Services
 • Ostatní novinky (volitelné)
  1. Novinky v SQL Serveru
  2. Database Mail
  3. Novinky v replikaci, peer-to-peer replikace
  4. Novinky ve vysoké dostupnosti
  5. Novinky v Transact-SQL
  6. Zlepšení ve full-textovém vyhledávání
  7. Utility Control Points
  8. StreamInsight
  9. Master Data Services
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: