SQL Server - Skills Upgrade (MSQL7)

Databases, MS SQL

Location, current term courseBrno / online
7/8/2021 - 7/9/2021 CZECH
Order
9/30/2021 - 10/1/2021 CZECH
Order
1/6/2022 - 1/7/2022 CZECH
Order
Praha / online
7/8/2021 - 7/9/2021 CZECH
Order
9/30/2021 - 10/1/2021 CZECH
Order
1/6/2022 - 1/7/2022 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Novinky v nástrojích SQL Serveru
  1. SQL Server Management Studio a IntelliSense.
  2. PowerShell provider.
  3. Konfigurace přes facety.
 • Přechod na novější verzi
  1. Upgrade ze starších verzí.
  2. Side-by-side migrace.
  3. Upgrade řešení vysoké dostupnosti (volitelné).
 • Nové vlastnosti indexů
  1. Filtrované indexy a statistiky.
  2. Indexované (materializované) pohledy.
  3. Full-text indexy, XML indexy, geografické (Spatial) indexy.
  4. Skryté nové optimalizace SQL Serveru, které využívají indexy.
 • Novinky ve zprávě dat
  1. Nové datové typy - rowversion, hierarchyid, geography, geometry, date/time/offset, xml.
  2. FILESTREAM.
  3. Sparse columns (řídké sloupce).
  4. Komprese dat v tabulkách, komprese záloh.
  5. Partitioning a partition switching, expresní archivace dat.
  6. Change Tracking a Change Data Capture (CDC).
 • Novinky v zabezpečení
  1. Změny v zabezpečení oproti předchozím verzím.
  2. Extensible Key Management.
  3. Transparent Database Encryption – TDE.
  4. Common Criteria compliance.
 • SQL Server C2 Audit
  1. Hromadná správa SQL Serverů.
  2. Správa použitím politik SQL Serveru.
  3. Central Management Servers.
 • Řešení problémů
  1. Activity Monitor.
  2. Dynamic Management Views - co se děje s SQL Serverem.
  3. Plan Guides, Resource Governor a Data Collector.
  4. SQL Server Extended Events.
 • Novinky v Analysis Services, Integration Services a Reporting Services
  1. Nová funkcionalita v OLAP kostkách a data miningu.
  2. Upgrade z DTS na Integration Services.
  3. Upgrade balíčků Integration Services na novější verzi.
  4. Import a export dat, profilace dat.
  5. Významné změny v architektuře Reporting Services.
  6. Novinky v Reporting Services.
 • Ostatní novinky (volitelné)
  1. Novinky v SQL Serveru.
  2. Database Mail.
  3. Novinky v replikaci, peer-to-peer replikace.
  4. Novinky ve vysoké dostupnosti.
  5. Novinky v Transact-SQL.
  6. Zlepšení ve full-textovém vyhledávání.
  7. Utility Control Points.
  8. StreamInsight.
  9. Master Data Services.
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
353.57 € ( 427.82 € incl. 21% VAT)
Language: