SQL Serveru - XML (MSQL8)

Databases, MS SQL

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • XML v SQL Serveru
  1. Základní syntaxe XML dokumentů.
  2. Implementace XML v SQL Serveru.
  3. Benefity nativního zpracování XML přímo v databázi.
  4. Nativní datový typ XML.
  5. Validace XML v databázi použitím XSD schémat.
  6. Serializace, deserializace a entitizace XML.
 • Vyhledávání v XML dokumentech
  1. Úvod do jazyka XPath.
  2. Hledání hodnot v dokumentech metodou value().
  3. Testování existence metodou exist().
  4. Extrakce XML fragmentů metodou nodes().
  5. Spojování XML fragmentů s relačními daty v tabulkách.
  6. Dotazování se na části XML metodou query().
  7. Úvod do jazyka XQuery.
  8. XML namespaces.
  9. Klauzule WITH XMLNAMESPACES.
  10. Výrazy FLWOR v XML dotazech.
  11. Podmínky na dotazování se na data použitím XQuery.
  12. Použití lokálních T-SQL proměnných v XML dotazech.
  13. Primární XML indexy.
  14. Sekundární XML indexy - typu VALUE, PATH, PROPERTY.
 • Práce s XML dokumenty
  1. Modifikace XML dokumentů metodou modify().
  2. Jazyk XML DML - insert, delete, replace value of.
  3. Limity datového typu XML.
  4. Použití správných SET nastavení při práci s XML.
 • Vytváření XML dokumentů z relačních tabulek
  1. XML pohledy z relačních tabulek.
  2. Vytvoření XML použitím klauzule FOR XML.
  3. FOR XML RAW - jednoduché XML.
  4. FOR XML AUTO - vnořené element-based XML.
  5. FOR XML PATH - kombinace element- a attribute-based XML.
  6. FOR XML Explicit - explicitně definována XML struktura.
  7. Vnořování XML použitím argumentu TYPE.
  8. Generování inline XSD a XDR schémat.
  9. Encoding binárních dat v XML výstupu.
  10. Ostatní argumenty klauzule FOR XML.
 • Konverze XML na relační data
  1. Procedura sp_xml_preparedocument().
  2. Funkce OPENXML().
  3. Procedura sp_xml_removedocument().
  4. Doporučení pro konverze z XML.
 • Využití XML v SQL Serveru
  1. XML v Service Brokeru.
  2. XML v importu a exportu dat.
  3. XML v Integration Services (SSIS).
  4. XML bulk load.
  5. Práce s datovým typem XML v .NET aplikacích.
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: