Securing Novell NetWare Networks (NVL3)

Networking, Novell

Location, current term course

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do problematiky
 • Hrozby
  1. obecná charakteristika hrozeb
  2. hrozby ohrožující servery
  3. hrozby ohrožující pracovní stanice
  4. hrozby ohrožující kabeláž
  5. útoky na hesla
  6. proniknutí do sítě (jinak než napadením hesla)
  7. hrozby ohrožující NDS/eDirectory
  8. hrozby ohrožující souborový systém
  9. napadení viry
  10. útoky z Internetu (sběr informací, útoky DoS, útoky se získáním přístupu do systému)
  11. útoky na síť přes vytáčené spoje
  12. útoky na bezdrátové sítě
 • Pronikání do sítí NetWare
 • Obrana proti hrozbám
  1. obecné zásady zabezpečení
  2. bezpečnostní politika
  3. fyzická ochrana síťových prostředků
  4. zabezpečení serverů
  5. zálohování obsahu sítě
  6. obnova zrušených souborů
  7. zabezpečení při přihlašování do sítě
  8. ochrana hesel
  9. přístupová práva
  10. sledování událostí v systému
  11. antivirové prostředky
  12. firewally
  13. šifrování
  14. udržování systému aktualizacemi v zabezpečeném stavu
 • Používané prostředky a aplikace
  1. prostředky obecné (síťové analyzátory, scanery, detektory slabin a napadení atd.)
  2. prostředky určené pro NetWare
 • Opatření pro zabezpečení v sítích NetWare
  1. starší bezpečnostní modely pro NetWare
  2. realizace zabezpečení na úrovni třídy C2
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
408.00 € ( 493.68 € incl. 21% VAT)
Language: