SharePoint Server - Administration (SPS4)

Microsoft, Networking

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do SharePointu
  1. Architektura SharePointu
  2. Přehled funkcionality SharePointu
  3. Novinky ve srovnání s předchozími verzemi
  4. Možnosti nasazení a best practices
 • Instalace SharePointu
  1. Instalace SharePointu
  2. Vytvoření SQL aliasu
  3. Vytvoření a nastavení webových aplikací
  4. Vytvoření a nastavení kolekcí webů
  5. Instalace českého / slovenského jazykového prostředí
  6. Vytvoření warm-up skriptu
  7. Nastavení sharepointové farmy
  8. Nastavení e-mailu
  9. Ostatní nastavení farmy
  10. Instalace aktualizací a service packů
 • Správa servisních aplikací
  1. Architektura servisních aplikací
  2. Vytvoření a nastavení servisních aplikací
  3. Mapování servisních aplikací na webové aplikace
 • Správa uživatelů a přístupu
  1. Vytvoření politiky webové aplikace
  2. Sharepointové skupiny vs. doménové skupiny
  3. Vlastní úrovně přístupu
  4. Správa oprávnění a jejich dědění
  5. Zabezpečení kolekce webů
  6. Povolení anonymního přístupu k webu
  7. Řešení problémů s přístupy
 • Zabezpečení farmy
  1. Zabezpečení infrastruktury SharePointu
  2. Blokování zakázaných typů souborů
  3. Bezpečnost web parts
  4. Auditování zabezpečení
  5. Konfigurace SSL připojení
 • Nastavení User Profile Service
  1. Vytvoření a konfigurace servisní aplikace UPS
  2. Import uživatelů a informací z Active Directory
  3. Konfigurace My Sites
  4. Správa uživatelských profilů a publika
 • Vyhledávání v obsahu na SharePointu
  1. Architektura vyhledávání v SharePointu
  2. Konfigurace servisní aplikace vyhledávání
  3. Konfigurace komponent vyhledávání
  4. Přidání a nastavení zdrojů dat pro vyhledávání
  5. Vytvoření Centra vyhledávání
  6. Úprava výsledků vyhledávání
  7. Integrace s externími službami a datovými zdroji
  8. Přehled dalších možností služby vyhledávání
 • Zálohování a obnova SharePointu
  1. Co všechno je třeba zálohovat
  2. Zálohování a obnova SharePointu
  3. Zajištění vysoké dostupnosti farmy
 • Monitorování a údržba SharePointu
  1. Monitorování prostředí SharePointu
  2. Nastavení diagnostického logování ULS
  3. Ladění a optimalizace prostředí SharePointu
  4. Konfigurace cacheování
  5. SharePoint Health Analyzer
  6. Řešení problémů se SharePointem
Recommended subsequent course:
SharePoint Server - Advanced Administration (SPS5)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: