SharePoint Server - Advanced Administration (SPS5)

Microsoft, Networking

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Pokročilá správa webových aplikací
  1. Publikování do internetu
  2. Nastavení mobilního přístupu
  3. Pokročilé zabezpečení webových aplikací
  4. Alternativní autentizace (např. dvou faktorová autentizace)
 • Integrace s externími systémy
  1. Konfigurace Secure Store Service
  2. Instalace Business Connectivity Services (BCS)
  3. Autentizace přes externí autentizační systém
  4. Autentizace přes Active Directory Federation Services, Facebook apod.
 • Pokročilá správa vyhledávání
  1. Nastavení pravidel vyhledávání
  2. Nastavení slovníku synonym
  3. Nastavení Extractor a Refiner
  4. Nastavení opravy překlepů ve vyhledávání
  5. Propagované výsledky
  6. Optimalizace vyhledávání
  7. Rozložení komponent vyhledávání na více serverů
  8. Pokročilé nastavení vyhledávání na webech
  9. Řešení problémů s vyhledáváním
 • Instalace Workflow verze 2016
  1. Instalace SharePoint Workflow Services
  2. Vytvoření a nasazení workflowu verze 2013
  3. Otestování funkčnosti workflowu
  4. Řešení problémů s Workflow
 • Automatická správa obsahu
  1. Plánování zprávy obsahu
  2. Konfigurace technologie eDiscovery
  3. Správa dat a záznamů
  4. Konfigurace Remote Blob Store (RBS) pro dokumenty
 • Ochrana dokumentů proti zneužití
  1. Konfigurace Active Directory Rights Management Services
  2. Konfigurace služby Information Rights Management
  3. Nastavení šifrování dokumentů a oprávnění použití dokumentů
  4. Aplikování ochrany dokumentů na dokumentové knihovny
  5. Podporované typy souborů a rozšíření jejich podpory
  6. Mapování oprávnění uživatelů na IRM oprávnění
 • Pokročilé zabezpečení
  1. Změna servisních účtů
  2. Použití manažovaných servisních účtů
  3. Ověřování uživatelů pomocí SSL certifikátů a čipových karet
 • Metadata
  1. Instalace Managed Metadata Services
  2. Správa a podpora metadat na SharePointu
  3. Vytváření a správa taxonomií
  4. Pojmy a množiny pojmů
 • Funkce pro spolupráci a sociální funkce
  1. Konfigurace synchronizace uživatelských profilů
  2. Konfigurace My Sites
  3. Konfigurace sociálních funkcí SharePointu
  4. Vytváření komunit
 • Služby Business Intelligence
  1. Instalace Excel Services
  2. Instalace PowerPivotu
  3. Instalace Reporting Services a Power View
  4. Instalace PerformancePoint Services
  5. Instalace Office Web Apps
 • Zpráva pomocí PowerShellu
  1. Úvod do PowerShellu
  2. Konzola SharePoint Management Shell
  3. Automatizace základních úkolů pomocí PowerShellu
 • Rozšiřování funkcionality SharePointu
  1. Nasazení sharepointových řešení
  2. Nasazení vlastních rozšíření
  3. Správa sharepointových aplikací
 • Upgrade z předchozích verzí
  1. Podporované možnosti a strategie upgradu
  2. Příprava na upgrade
  3. Upgrade SharePointu a databází
  4. Vyhodnocení a kontrola správnosti upgradu
Recommended previous course:
SharePoint Server - Administration (SPS4)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: