SharePoint Server - Advanced Administration (SPS5)

Microsoft, Networking

Location, current term course

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Pokročilá správa webových aplikací
  1. publikování do internetu
  2. nastavení mobilního přístupu
  3. pokročilé zabezpečení webových aplikací
  4. alternativní autentizace (např. dvou faktorová autentizace)
 • Integrace s externími systémy
  1. konfigurace Secure Store Service
  2. instalace Business Connectivity Services (BCS)
  3. autentizace přes externí autentizační systém
  4. autentizace přes Active Directory Federation Services, Facebook apod.
 • Pokročilá správa vyhledávání
  1. nastavení pravidel vyhledávání
  2. nastavení slovníku synonym
  3. nastavení Extractor a Refiner
  4. nastavení opravy překlepů ve vyhledávání
  5. propagované výsledky
  6. optimalizace vyhledávání
  7. rozložení komponent vyhledávání na více serverů
  8. pokročilé nastavení vyhledávání na webech
  9. řešení problémů s vyhledáváním
 • Instalace Workflow verze 2016
  1. instalace SharePoint Workflow Services
  2. vytvoření a nasazení workflowu verze 2013
  3. otestování funkčnosti workflowu
  4. řešení problémů s Workflow
 • Automatická správa obsahu
  1. plánování zprávy obsahu
  2. konfigurace technologie eDiscovery
  3. správa dat a záznamů
  4. konfigurace Remote Blob Store (RBS) pro dokumenty
 • Ochrana dokumentů proti zneužití
  1. konfigurace Active Directory Rights Management Services
  2. konfigurace služby Information Rights Management
  3. nastavení šifrování dokumentů a oprávnění použití dokumentů
  4. aplikování ochrany dokumentů na dokumentové knihovny
  5. podporované typy souborů a rozšíření jejich podpory
  6. mapování oprávnění uživatelů na IRM oprávnění
 • Pokročilé zabezpečení
  1. změna servisních účtů
  2. použití manažovaných servisních účtů
  3. ověřování uživatelů pomocí SSL certifikátů a čipových karet
 • Metadata
  1. instalace Managed Metadata Services
  2. správa a podpora metadat na SharePointu
  3. vytváření a správa taxonomií
  4. pojmy a množiny pojmů
 • Funkce pro spolupráci a sociální funkce
  1. konfigurace synchronizace uživatelských profilů
  2. konfigurace My Sites
  3. konfigurace sociálních funkcí SharePointu
  4. vytváření komunit
 • Služby Business Intelligence
  1. instalace Excel Services
  2. instalace PowerPivotu
  3. instalace Reporting Services a Power View
  4. iInstalace PerformancePoint Services
  5. instalace Office Web Apps
 • Zpráva pomocí PowerShellu
  1. úvod do PowerShellu
  2. konzola SharePoint Management Shell
  3. automatizace základních úkolů pomocí PowerShellu
 • Rozšiřování funkcionality SharePointu
  1. nasazení sharepointových řešení
  2. nasazení vlastních rozšíření
  3. správa sharepointových aplikací
 • Upgrade z předchozích verzí
  1. podporované možnosti a strategie upgradu
  2. příprava na upgrade
  3. upgrade SharePointu a databází
  4. vyhodnocení a kontrola správnosti upgradu
Recommended previous course:
SharePoint Server - Administration (SPS4)
Recommended subsequent course:
arePoint Server 2016/2013 - Deploy and Manage Search service (SPS7)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
578.57 € ( 700.07 € incl. 21% VAT)
Language: