Visual Studio - Windows 8 Metro Application Development (W8M)

Microsoft, Programming

Location, current term courseBrno / online
5/26/2021 - 5/28/2021 CZECH
Order
8/18/2021 - 8/20/2021 CZECH
Order
11/10/2021 - 11/12/2021 CZECH
Order
Praha / online
5/31/2021 - 6/2/2021 CZECH
Order
8/23/2021 - 8/25/2021 CZECH
Order
11/22/2021 - 11/24/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do Windows 8 a principů Metro UI
  1. Úvod do platformy Windows 8
  2. Architektura prostředí Metro a Windows Runtime - WinRE
  3. Best practices pro tvorbu rozhraní Metro aplikací
  4. Vytvoření Metro aplikace použitím C# a XAML
 • Uživatelské rozhraní Metro
  1. Knihovna WinRE
  2. Nové ovládací prvky a jejich použití
  3. ListView a data binding
  4. AppBar
 • Implementace orientace zařízení, Snap View a sémantického zoomu
  1. Jak prezentovat data v Metro aplikacích
  2. Orientace zařízení
  3. Snap View
  4. Sémantický zoom
 • Integrace se stylem práce ve Windows 8
  1. Kontrakty Windows 8
  2. Nastavení a Flyouts
  3. Implementace stránky s preferencemi
 • Process Lifetime Management
  1. Životní cyklus procesu Metro aplikací
  2. Rozdíly v běhu/chování oproti běžným aplikacím
  3. Implementace managementu stavu aplikace
 • Dlaždice a oznámení
  1. Přidání dlaždic do aplikací
  2. Implementace notifikací
  3. Plánované toast notifikace
 • Využití moderního hardwaru
  1. Práce s gesty
  2. Senzory
  3. Zachycování a přehrávání obrazu a zvuku
 • Úvod do Windows Store
  1. Windows Store
  2. Publikování aplikací do Windows Store
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
635.71 € ( 769.21 € incl. 21% VAT)
Language: