(AGL3)

ICT Management, Agile SW development

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Agilita a psychologie v praxi I.: Týmová spolupráce a zapojení zákazníka do projektu vývoje
  1. Jak zapojit zákazníka do testování a předávek funkčností k akceptaci?
  2. Jakým způsobem vyžadovat zodpovědnost za definici a přesnost zadání a požadované výstupy?
  3. Jakým způsobem vyžadovat zodpovědnost za otestování a převzetí dodaného Releasu?
  4. Jakým způsobem vyžadovat zodpovědnost za akceptaci předaných funkcionalit?
  5. Na jakou roli je nejvhodnější směřovat dotazy či vznášet výhrady zákazníka k předávkám v rámci projektu?
 • Agilita a psychologie v praxi II.: Efektivní organizace týmu a zapojení subdodavatele do projektu vývoje
  1. Jak u subdodavatele se silnou vyjednávací pozicí „vymáhat“ zodpovědnost za předaný úkol?
  2. Jak organizovat týmy tvořené Dodavatelem na jedné a Subdodavatelem na druhé straně?
  3. Jak být v organizaci týmů efektivní a posílit i kvalitu výsledku?
 • Řešené problémy z praxe v rámci vývojových projektů
  1. Stanovení a ukotvení rozsahu projektu se zákazníkem VS nacenění rozsahu projektu
  2. Nejasnosti a rozpory ve stanovování, zda konkrétní detail je či není v daném rozsahu
  3. Smluvní zajištění projektů využívajících agilní principy
  4. Jak pracovat se zpřesňováním rozsahu až po podpisu smlouvy či v průběhu projektu?
  5. Zpětná vazba a podávání výhrad ze strany zákazníka a jejich četnost
  6. Jak komunikovat se zákazníkem potřebu omezeného počtu podání výhrad k předávkám?
  7. Klasifikace chyb z akceptačního procesu
  8. Jak řešit situaci, kdy zákazník opakovaně vrací předané funkčnosti k opravám?
  9. Jak řešit příliš vysoké detaily v navrhovaných úpravách vrácených částí projektu?
  10. Jak stanovit hranici mezi „Chybou“ a „Změnovým požadavkem“?
  11. Změnové řízení a jeho parametry
  12. Kdy (na základě jakého kritéria) je vhodné vyvolat se zákazníkem změnové řízení?
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
392.00 € ( 474.32 € incl. 21% VAT)
Language: