Appium - Mobile App Automation Testing (SLN2)

Specialized training, Testing

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod
  1. Co je Appium
  2. Napojení na Android a IOS
  3. ADB, WebDriverAgentRunner, signing pro iOS (max 3 zařízení), bundleId, packageID, activityId
  4. Selenium + Java, Selenium IDE
 • Instalace
 • Základy programování - tvorba testů v jazyce Java
  1. For, while, array, field, inicializace classy, if, switch/case
  2. Načítání souboru, zápis do souboru, vypisování do konzole
  3. Java projekt v eclipse - externí JAR se seleniem
 • Automatizace konkrétní aplikace (foodTracker) přes WebDriverAgentRunner
  1. getStatus
  2. getSessionId
  3. geteklementId
  4. Clear text field
  5. sendValue to text Field
  6. Click "hotovo" button
 • Python project v Eclipse - automatizace pomocí python a WebDriverAgentRunner
  1. Maven project se seleniem a appiem
 • Spuštění appia manuálně a spuštění automatu následně
  1. Spuštění appia manuálně
  2. Spuštění driveru z java projectu
  3. Spuštění testu z java projectu
 • Spuštění appia programově
 • Automatizace přes appium z javy (eclipse project)
  1. MACACA - dohledání potřebných elementů
  2. Vylepšování eclipse projektu - proklikávání aplikace, vyplňování polí
  3. Ukázka xPath a jeho možností - contains, transalte, …
  4. Načítání elementů do pole a jejich postupné využití (průchod polem), Identifikace elementů pomocí contains, WebDriverWait, Thread.sleep, ...
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
590.00 € ( 713.90 € incl. 21% VAT)
Language: