SQL Server - High availability (MSQL25)

Databases, MS SQL

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Možnosti vysoké dostupnosti v SQL Serveru
  1. Přehled možností vysoké dostupnosti
  2. Výběr vhodného řešení dostupnosti
 • Failover Clustering - pro náročné
  1. Přehled failover clusteringu
  2. Oblast ochrany failover clusteringu a jeho limity
  3. Požadavky na implementaci
  4. Geo-clustering.
  5. Upgrade na failover clustering z ostatních řešení vysoké dostupnosti
  6. Monitoring a řešení problémů s failover clusteringem
 • Availability Groups
  1. Přehled technologie Availability Groups
  2. Synchronní a asynchronní repliky
  3. Koordinovaný failover
  4. Použití více replik pro databázový mirroring.
  5. Rychlý aplikační failover pomocí AG Listeners.
  6. Ostatní zlepšení ve vysoké dostupnosti
  7. Monitoring a řešení problémů s Availability Groups
 • Replikace - doplňková ochrana
  1. Přehled možností replikace v SQL Serveru
  2. Využití replikace na dodatečné zajištění vysoké dostupnosti
  3. Návrh vysoko dostupné replikční topologie
  4. Implementace replikace pro vysokou dostupnost
  5. Testování a validace replikace
  6. Upgrade a patchování replikace
  7. Použití různých verzí SQL Serveru pro replikaci
 • Kombinace technologií vysoké dostupnosti
  1. Slabiny jednotlivých technologií vysoké dostupnosti
  2. Maximalizace vysoké dostupnosti kombinací několika technologií
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: