(AI6)

Specialized training, Artificial Intelligence

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do generativní umělé inteligence
  1. Co je generativní AI a jak funguje?
  2. Možnosti a limity generativní AI ve výuce
  3. Etické aspekty používání generativní AI
  4. Tipy na práci s ChatGPT + srovnání Copilot a Gemini
 • Praktické využití ChatGPT ve výuce
  1. Generování výukových materiálů (texty, cvičení, testy)
  2. Individualizace výuky a tvorba personalizovaných materiálů
  3. Podpora kreativního psaní a rozvoj jazykových dovedností
  4. Využití ChatGPT pro zábavné a interaktivní aktivity
 • Šablony promptů a rešerše
  1. Jak fungují šablony promptů  
  2. Tvoříme vlastní šablony promptů  
  3. Jaké nástroje využít pro rešerše  
  4. Praktická cvičení, srovnání výstupů, kombinace nástrojů 
 • Generování výukových materiálů s pomocí generativní AI
  1. Nástroje a platformy pro generování textů, obrázků a dalších materiálů
  2. Tvorba interaktivních lekcí a prezentací
  3. Využití generativní AI pro tvorbu e-learningových kurzů
 • Inovace v hodinách psaní a literatury pomocí generativní AI
  1. Generování nápadů a inspirace pro psaní
  2. Automatizovaná kontrola gramatiky a stylistiky
  3. Využití generativní AI pro analýzu literárních textů
  4. Tvorba interaktivních literárních her a aktivit
 • Hodnocení a zpětná vazba pomocí generativní AI
  1. Automatizované hodnocení úkolů a testů
  2. Generování individuální zpětné vazby pro studenty
  3. Využití generativní AI pro formativní hodnocení
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: