Artificial intelligence for educators - from the basics to the practical use of AI in schools (AI6)

Specialized training, Artificial Intelligence

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do generativní umělé inteligence
  1. Co je generativní AI a jak funguje?
  2. Možnosti a limity generativní AI ve výuce
  3. Etické aspekty a bezpečnostní zásady používání generativní AI ve školním prostředí
  4. Tipy na práci s ChatGPT, srovnání s nástroji Copilot a Gemini
 • Praktické využití ChatGPT ve výuce
  1. Generování výukových materiálů (texty, cvičení, testy)
  2. Individualizace výuky a tvorba personalizovaných materiálů
  3. Podpora kreativního psaní a rozvoj jazykových dovedností
  4. Využití ChatGPT pro zábavné a interaktivní aktivity
 • Šablony promptů a rešerše
  1. Jak fungují šablony promptů  
  2. Tvoříme vlastní šablony promptů  
  3. Jaké nástroje využít pro rešerše  
  4. Praktická cvičení, srovnání výstupů, kombinace nástrojů 
 • Generování výukových materiálů s pomocí generativní AI
  1. Nástroje a platformy pro generování textů, obrázků a dalších materiálů
  2. Tvorba interaktivních lekcí a prezentací
  3. Využití generativní AI pro tvorbu e-learningových kurzů
 • Inovace v hodinách psaní a literatury pomocí generativní AI
  1. Generování nápadů a inspirace pro psaní
  2. Automatizovaná kontrola gramatiky a stylistiky
  3. Využití generativní AI pro analýzu literárních textů
  4. Tvorba interaktivních literárních her a aktivit
 • Hodnocení a zpětná vazba pomocí generativní AI
  1. Automatizované hodnocení úkolů a testů
  2. Generování individuální zpětné vazby pro studenty
  3. Využití generativní AI pro formativní hodnocení
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: