Design and Tuning of Indexes in SQL Server (MSQL14)

Databases, MS SQL

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Klasické indexy
  1. Jak SQL Server (ne)používá indexy
  2. Interní struktura indexů a její využití
  3. Clustered vs. Nonclustered indexy
  4. Indexové statistiky, interní struktura a její využití
  5. Covering vs. Composite indexy
  6. Indexace výrazů a agregačních funkcí
  7. Indexované (materializované) pohledy
  8. Málo známé způsoby využití indexů pro optimalizaci dotazů
 • Řešení problémů s indexy
  1. Vliv indexů na systém jako celek - pozitiva, negativa
  2. Optimalizace indexů - jak rychle zjistit chybějící i přebytečné indexy
  3. Odstranění bookmark lookupů
  4. Indexové bitmapy a joiny
  5. Konsolidace indexů
  6. Automatická údržba indexů a statistik
  7. Filtrované indexy a statistiky
  8. Partitioning indexů
  9. Doporučení z praxe
 • Fulltextové indexy
  1. Výhody fulltextových indexů oproti klasickým indexům
  2. Vytváření a správa fulltextových indexů
  3. Indexace textů a binárních dokumentů
  4. Fulltextové dotazy
  5. Nahrazení LIKE operátora rychlým fulltextem
  6. Simulace Google hledání použitím fulltextu
  7. Rozšiřování fulltextu
 • Ostatní indexy
  1. Hierarchické indexy
  2. XML indexy
  3. Geografické a geometrické indexy (spatial indexy)
  4. Columnstore indexy v SQL Serveru 2012+
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Lion Teleservices CZ, a.s., Michal H.
Design and Tuning of Indexes in SQL Server ( MSQL14)
"super :-)"