IPMA Project Management (IPMA)

ICT Management, IPMA

Location, current course termBrno + online (volitelně)
7/17/2024 - 7/19/2024 CZECH
Order
10/9/2024 - 10/11/2024 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
7/17/2024 - 7/19/2024 CZECH
Order
10/9/2024 - 10/11/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Základní pojmy a východiska
  1. Definice pojmu projekty
  2. Fázový model projektu
 • Projektového řízení
  1. Projektové řízení = řízení změny
  2. Principy a přínosy projektového řízení
  3. Standardy projektového řízení
 • Integrace s prostředím organizace
  1. struktura organizace versus projektu
  2. strategie, mise, vize
  3. projekt, program a portfolio
 • Předprojektové fáze
  1. Iniciační fáze projektu
  2. Studie příležitosti
  3. Specifikace cíle projektu
  4. Studie proveditelnosti, investiční studie
  5. Logický rámec projektu (LFM)
 • Organizační struktura projektu a odpovědnost
  1. Analýza zainteresovaných stran a komunikační plán
  2. Zakládací listina projektu
 • Týmová práce a komunikace
  1. Týmové role
  2. Motivace, konflikty a jejich zvládání
  3. Vedení porad
  4. Řešení problémů
  5. Etika
 • Rizika v projektu
  1. Identifikace rizik (hrozeb)
  2. Hodnocení rizik
  3. Opatření
  4. Monitoring
 • Plánovací fáze
  1. Zahájení projektu
  2. WBS
  3. Plánování času, nákladů a zdrojů
  4. Počítačová podpora síťové analýzy
 • Realizační fáze
  1. Operativní řízení projektu
  2. Čerpání rozpočtu
  3. Predikce vývoje
  4. Procurement (obstarávání)
  5. Změny v projektech
  6. Krize v projektu
  7. Ukončení projektu
 • Poprojektové fáze
  1. Analýza ukončeného projektu
  2. Návrh na opatření pro zlepšení příštích projektů
  3. Monitorování výsledků projektu
  4. Udržovací fáze projektu
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
552.00 € ( 667.92 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

HARTMANN - RICO a.s., Jakub H.
IPMA Project Management ( IPMA)
"Děkuji za prakticky přínosné a zajímavé školení pana Brady."
AL INVEST Břidličná, a.s., Martin B.
IPMA Project Management ( IPMA)
"Přehled a odbornost trenéra školení předčila moje očekávání. Zaujala mě oblast řízení rizik, ujištění se o maximální komunikaci na všech úrovních projektu."
AL INVEST Břidličná, a.s., Lucie L.
IPMA Project Management ( IPMA)
"Školení bylo dobře připravené, poutavé a poučné. Ocenila jsem vysvětlení na příkladech."
ABB s.r.o., Milan P.
IPMA Project Management ( IPMA)
"Školení bylo zajímavé a odborně podáno. Spousta praktických příkladů."