MS Excel - Creating of Macros (MSE4)

Microsoft, Programming

Location, current term courseBrno / online
5/28/2021 - 5/28/2021 CZECH
Order
8/20/2021 - 8/20/2021 CZECH
Order
11/12/2021 - 11/12/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Pokročilé formátování buněk a užitečné datové nástroje
  1. Vytváření vlastních formátů a stylů buněk, přizpůsobení motivu sešitu
  2. Využití pravidel podmíněného formátování, vlastní pravidla podle vzorců
  3. Zvýraznění duplicitních dat a nástroj pro odebírání duplicit
  4. Ověřování vstupních dat a indikace neplatných dat, nastavení vlastního ověření dat
  5. Tvorba rozevíracího seznamu v buňce, dynamického seznamu a závislých seznamů
 • Ovládací prvky formulářů
  1. Přehled nabízených ovládacích prvků formulářů
  2. Možnosti vkládání a vlastnosti prvků
 • Makra
  1. Použití záznamníku maker – relativní a absolutní záznam
  2. Uložení makra, způsoby spouštění makra
 • Editor VBA
  1. Zobrazení zápisu makra v okně VBA, popis prostředí editoru VBA
  2. Seznámení s prostředím editoru VBA
  3. Tvorba uživatelské funkce a její použití
  4. Zápis makra a seznámení s objektovým modelem Excelu
  5. Práce s proměnnými, deklarace proměnných, základní datové typy
  6. Dialogové funkce VBA – MsgBox, InputBox
  7. Programování na úrovni buněk, základní typy odkazů na buňky a oblasti
  8. Větvení kódu, podmíněné výrazy a cykly
  9. Použití základních vlastností a metod buněk a oblastí
Recommended previous course:
MS Excel - For Advanced Users (MSE2)
Recommended subsequent course:
MS Excel - VBA Programming (MSEVB1)
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
114.29 € ( 138.29 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Lesy České republiky, s.p., Karel Š.
MS Excel - Creating of Macros ( MSE4)
"Dobrý den, vzhledem k tomu, že poskytnutý kurz 3.2.2014 nám byl přizpůsobený na míru (i když byl tématický určen jako MAKRO, tak jsme probrali i jiné možnosti užití Excelu, tak jak bychom ho mohli využít co nejefektivněji pro naši práci. Děkujeme za vstřícný přísup lektora Ivo Hlaváčka, který nám také přiblížil aplikaci Microsoft Query."