(BPAOP)

Microsoft Office, Other

Location, current course termVirtualPro (online)
6/5/2024 - 6/5/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
  • Spolehlivé zdroje informací o českém pravopisu (jejich možnosti a meze)
  • Psaní počátečních velkých písmen
  • Čísla a číslice, psaní finančních částek, dat, technických údajů aj.
  • Zkratky a značky
  • Psaní čárek ve větách a souvětích
  • Užívání ostatních interpunkčních znamének
  • Psaní slov cizího původu
  • Ostatní pravopisné oblasti (psaní s/z, mě/mně, spřežky, složená přídavná jména aj.)
  • Psaní výčtů
Schedule:
1 day (9:00 AM - 1:00 PM )
Course price:
110.00 € ( 133.10 € incl. 21% VAT)
Language: