(ICTWS2)

Specialized training, Webinars

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Představení a klíčové otázky
  1. Jaké nástroje máme v rámci našich licencí k dispozici
  2. Jaké nástroje použít pro typické scénáře užití
  3. Jak nástroje integrovat a připravit pro naše potřeby
  4. Jak řídit dlouhodobě jejich rozvoj
  5. Jaké další možnosti cloud nabízí k rozvoji organizace
 • Představení a ukázka využití vybraných nástrojů
  1. SharePoint - Propojte a zapojte do dění všechny členy vaší organizace pomocí inteligentního a mobilního intranetu
  2. PowerApps - vytvářejte vlastní obchodních aplikace bez psaní kódu
  3. Teams - centrum pro týmovou práci v Microsoftu 365
  4. Power BI - Dělejte rychlá a informovaná rozhodnutí s pomocí pokročilých analytických funkcí
 • K uvážení a tipy pro adopci
  1. Nástroje jsou více než jen uložiště nebo komunikační nástroj
  2. Definice ambasadorů a klíčových uživatelů
  3. Základní trénink versus Pokročilý trénink
  4. Potřeby koncových uživatelů versus Manažerská rozhodnutí
  5. Znalostní databáze a edukační portály
Schedule:
1 day (10:00 AM - 11:00 AM )
Course price:
.00 € ( .00 € incl. 21% VAT)
Language: