(JULIA1)

Programming, Rust

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Programovací jazyk Julia
  1. Výkonný kompilovaný jazyk
  2. Dynamicky typované proměnné
 • Pracovní prostředí
  1. Instalace Pythonu
  2. Práce v příkazovém řádku 
  3. Úprava programů v textovém editoru
  4. Online nástroje
 • Práce s čísly
  1. Číselné datové typy 
  2. Operace s číselnými hodnotami
 • Strukturované typy
  1. Skupiny hodnot
  2. Pole hodnot
  3. Matice a maticové operace
 • Práce s textem
  1. Řetězcové operace
  2. Formátování textu
  3. Podřetězce
 • Práce s tabulkovými daty
  1. Dataframes
 • Struktura kódu
  1. Příkazy a odsazení
  2. Podmínky a cykly
  3. Ošetření chyb
 • Organizace kódu
  1. Psaní funkcí
  2. Předávání parametrů
  3. Lokální proměnné
  4. Dokumentace
 • Struktury a objekty
  1. Polymorfismus
  2. Neměnné struktury
  3. Měnitelné struktury
  4. Instance a metody
 • Kopírování a aliasing
  1. Přiřazování do proměnných
  2. Kopírování
  3. Hluboká kopie
 • Kreslení a výstupy
  1. Grafický výstup
  2. Kreslicí nástroje
 • Diskuze a další zdroje
  1. Vlastní témata
  2. Dokumentace
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
588.00 € ( 711.48 € incl. 21% VAT)
Language: