(MONGO1)

Databases, NoSQL and Big Data

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
  • Manipulace s dokumenty -Insert,Update, Remove, Query
  • Datové typy, reference, ID, klíče, sequence
  • Vnořené dokumenty
  • Stromové struktury
  • Kursory
  • Dvoufázový commit
  • Agregace
  • Pipelines
  • Map-reduce
  • MongoDB indexy a optimalizace
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: