(RUST3)

Programming, Rust

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Tvorba generických knihoven
  1. Rust 2018/2021
  2. Algoritmy a datové struktury
  3. Znovupoužitelný kód
 • Metaprogramování
  1. Generika v Rustu
  2. Typové parametry
  3. Generický kód
 • Generika a polymorfismus
  1. Jednotný systém traits
  2. Monomorfizace
  3. Dynamický výběr
 • Generické funkce
  1. Dosazování typů
  2. Rozsahy platností
  3. Chyby při kompilaci
 • Generické struktury
  1. Implementace
  2. Přidružené typy
  3. Kompozice generik
 • Implementace kontejnerů
  1. Uložení dat
  2. Počítání referencí
  3. Iterátory
 • Implementace algoritmů
  1. Souvislá data
  2. Iterátory
  3. Pomocné traits
 • Optimalizace
  1. Využití vlastností jazyka
  2. Přesouvání a kopírování
  3. Alokace paměti
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
736.00 € ( 890.56 € incl. 21% VAT)
Language: