Adobe Photoshop - for Beginners (AP1)

Graphics, Adobe

Location, current term courseBrno / online
8/5/2021 - 8/6/2021 CZECH
Order
10/21/2021 - 10/22/2021 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Teorie obrazu
  1. rastrová a vektorová grafika
  2. formáty souborů
  3. barvy v počítači (barevné modely)
  4. základní pojmy
 • Seznámení s programem
  1. součásti programu a jejich účel
  2. obrazovka programu
  3. nastavení programu
  4. Nápověda
 • Prostředí programu
  1. okno programu
  2. panel nabídek
  3. panel nástrojů
  4. práce s okny a panely
 • Práce se soubory
  1. nový soubor
  2. otevření souboru
  3. uložení souboru
 • Nedestruktivní úpravy
  1. vracení Zpět
  2. panel Historie
  3. panel Vrstvy
  4. vrstvy úprav
 • Výběry
  1. výběr všech bodů
  2. výběry na základě tvaru
  3. výběry na základě barevné příbuznosti
  4. práce s výběrem
 • Základní práce se snímkem
  1. otáčení, převrácení a natáčení snímku
  2. ořez a natočení obrazu
  3. vyvážení bílé
  4. úprava expozice
 • Retuše obrazů
  1. odstranění nežádoucích částí
  2. klonovací razítko
  3. přesun oblasti
  4. výplň pozadí
 • Úpravy barevného podání
  1. úpravy barevného podání
  2. úpravy jasu
  3. úpravy kontrastu
  4. stíny a světla: účel, zobrazení, úpravy.
 • Histogram
  1. účel, zobrazení (okno Úrovně)
  2. úpravy histogramu
  3. vrstva úprav Histogram
 • Křivky (Curves)
  1. účel, zobrazení (okno Křivky)
  2. úpravy pomocí křivek
  3. Vrstva úprav Křivky
 • Vrstvy (Layers)
  1. účel a zobrazení
  2. použití
  3. panel Vrstvy
  4. vrstvy úprav
  5. práce s vrstvami
 • Text
  1. vložení textu
  2. úpravy textu
  3. kontrola pravopisu
 • Další úpravy snímků
  1. zkreslení perspektivy
  2. chromatická aberace
  3. transformace
  4. filtry
  5. panoramata
  6. černobílá fotografie
  7. rámeček
 • Závěrečné úpravy
  1. úpravy šumu
  2. doostření fotografií
 • Tisk
  1. předtisková příprava
  2. vlastní tisk
 • Další informace
  1. další informace
  2. odpovídající webové stránky
Recommended subsequent course:
Adobe Photoshop - for Advanced Users (AP2)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
192.00 € ( 232.32 € incl. 21% VAT)
Language: