AutoCAD - for Advanced Users (AC2)

Graphics, CAD software

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Rozšířené možnosti kreslení
  1. hraniční křivky
  2. oblasti
  3. využití bodů
 • Pokročilé nástroje
  1. rychlý výběr a izolace objektů
  2. minimalizace datového objemu výkresu
  3. geometrická kalkulačka
 • Pokročilé poznámky ve výkrese
  1. textová pole
  2. importovaný text
  3. pokročilá editace kót
  4. rychlé kótování objektů
  5. multiodkazy
 • Bloky a atributy
  1. statické bloky, využití hypertextových odkazů
  2. editace bloků na místě
  3. bloky s atributy a jejich editace
  4. úvod do dynamických bloků
 • Využití připojených souborů
  1. externí reference
  2. připojení vs podložení souborů
  3. hladiny externích referencí
  4. oříznutí externích referencí
 • Správa hladiny
  1. filtrace hladin pro lepší orientaci
  2. stavy hladin
 • Rozvržení výkresu
  1. správa rozvržení
  2. nastavení rozvržení
  3. výřezy vs pohledy
  4. práce s vlastností Poznámky
  5. aktualizace stylů s vlastností Poznámky
 • Tabulky výkresu
  1. stylování tabulek
  2. vytvoření základní tabulky
  3. využití tabulek MS Excel
  4. extrakce dat uspořádaných v tabulce
Recommended previous course:
AutoCAD - for Beginners (AC1)
Recommended subsequent course:
AutoCAD - modeling in 3D (AC3)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: