CorelDRAW - for Advanced Users (CDR2)

Graphics, Corel

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Uživatelské nastavení programu
  1. Přednastavení a přizpůsobení pracovního prostředí aplikace
  2. Změny přednastavených parametrů jednotlivých nástrojů
  3. Vytváření vlastních panelů nástrojů
  4. Tvorba vlastních klávesových zkratek
 • Vektorizace
  1. Vysvětlení možností převodu bitmap na vektorovou grafiku
  2. Typy vektorizace
  3. Ukázky práce s vestavěným modulem CorelTRACE
 • Pokročilá práce s textem
  1. Odstavcová sazba a umělecký text
  2. Tabulátory
  3. Převody textu na křivky
  4. Efekty písma
 • Color management
  1. Vysvětlení pojmů
  2. Barevné režimy a úskalí převodu mezi nimi
  3. Možnosti nastavení interpretace barev
 • Barevné výplně
  1. Použití přednastavených palet a jejich zobrazení
  2. Tvorba uživatelských palet
 • Křivky
  1. Pokročilá práce s křivkami, vysvětlení pojmu uzlový bod
  2. Nástroj „Tvar“ a editace uzlových bodů
  3. Rozdělování a slučování křivek
  4. Vyhlazování křivek
 • Ukotvitelné panely
  1. Ukotvitelné panely jako základní nástroj profesionála
 • Pokročilé transformace objektů
  1. Používání ukotvitelného panelu Transformace
  2. Přesné číselné řízení transformací objektů
  3. Používání ukotvitelného panelu Barva
  4. Používání ukotvitelného panelu Tvarovat
 • Efekty - pokročilá práce a nastavení
  1. Produktivní využití efektů
  2. Perspektiva
  3. Obálka
  4. Přechod
  5. Průhlednost
  6. Stín
  7. Prostorové vysunutí
  8. Kontura
  9. Čočka
  10. PowerClip
 • Vrstvy
  1. Vysvětlení pojmu
  2. Seznámení s ukotvitelným panelem „Správce objektů“
  3. Praktické využití
 • Bitmapy
  1. Práce s bitmapami v prostředí vektorového editoru
  2. Ukázka propojení s editorem Corel® PHOTO-PAINT™
 • Export a import
  1. Metody exportu a importu vektorových grafik, rastrů, textu a tabulek
  2. Výstup v PostScriptu, EPS a PDF
 • Prepress
  1. Předtisková příprava
  2. Tvorba PDF s různým nastavením
  3. Tvorba PS souborů tzv. „osvit“ z CorelDRAW®
  4. Problematika fontů
  5. Seznámení s programem Bitstream Font Navigator
 • Tipy & triky
  1. Ukázky a návody pro efektivní práci s aplikací
  2. Odkazy na informační zdroje
Recommended previous course:
CorelDRAW - graphics fundamentals (CDR1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: