DB2 UDB Programming (DB22)

Databases, IBM DB2

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
  • Úvod do DB2 UDB
  • SQL – základy jazyka
  • SQL – rozšíření jazyka
  • Zámky
  • Embedded SQL
  • Optimalizace výkonu
  • Další přístupy k databázi - CLI/ODBC, ADO a OLE DB, ADO.Net
  • Srovnání embedded SQL a dalších přístupů
Recommended previous course:
DB2 UDB Administration (DB21)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: