Ext JS Framework (EXTJS)

Programming, JavaScript

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Koncept Ext JS
  1. Vhodný editor je základem
  2. Tuny složek a souborů…
  3. Sdružení souborů a přenesení jako celek ke klientovi, vývoj v prohlížeči
  4. Architektury pro jednotlivce a team
  5. První jednoduchá aplikace
  6. Dokumentace Ext.js frameworku a práce s dokumentací
 • Kde čerpat MIT licence kód s Ext JS?
  1. Sencha market
  2. Pimcore CMS, Koala web framework, Aero SQL
 • Layouty administračních aplikací v Ext JS
  1. Systém oken a překryvných dialogů (výhody / nevýhody)
  2. Rámečkový layout (Border layout - rozdělení prostoru na různé přizpůsobivé doky)
  3. Přizpůsobivý layout (Fit layout - padnoucí)
  4. Horizontální rozdělení (Hbox layout)
  5. Vertikální rozdělení (Vbox layout)
  6. Harmonika (Accordion layout)
  7. Ostatní – absolutní, tabulkový a ukotvený layout
  8. Layout browser
 • Architektura kódu
  1. Použití s jQuery, Prototype apod…
  2. Aplikace v Ext JS pomocí MVC architektury
  3. Událostně řízená architektura a vývoj - tlačítka a nástrojové lišty, možnosti vytváření menu a kontextových nabídek
  4. Automatizace ajaxových operací
  5. Modely, validace, sklady dat
 • Práce s formuláři
  1. Komponenta Formulářový panel
  2. Klasické prvky - Textové pole, Číslo, Roletová nabídka (ComboBox) Datum, Zatržítko, Přepínače
  3. Speciální prvky – Slider, Kalendář, vícenásobný výběr s vyhledáváním, vlastní prvky
  4. Události, validace formuláře u klienta / na serveru
 • Komponenty
  1. Okna (Windows)
  2. Stromová struktura (Tree) - jednoduchý strom, sklad stromu, uzly stromu
  3. Stromová struktura (Tree) - přidávání a odebírání uzlů a speciální případy
  4. Tabulka / seznam položek (GridPanel) - jednoduchá základní konfigurace tabulky, sloupce, editory buněk a celých řádků, řazení a filtrování dat, připojení na data (modely a sklady) – připojení na sklad tabulky
  5. Tabulka / seznam položek (GridPanel) - propojení se serverem, operace pro komunikaci a formy komunikace (přidání elementu, procházení elementů, obdržení záznamů / řádků, mazání záznamů)
  6. Tabulka / seznam položek (GridPanel) - ajax proxy, JSON reader, XML reader
  7. Panel nástrojů (Toobar)
  8. Záložky (TabPanel) - základní konfigurace, dynamické přidávání a odebírání, dynamický obsah záložek, přetečení záložek, záložky ve formulářích, speciální případy
  9. Kombinování komponent
 • Přetahování myší
  1. Vytvoření přetahovací položky
  2. Vytvoření zachytávači události a zpracování přetahovaného objektu
 • Grafy a diagramy
  1. Typy grafů
  2. Legendy
  3. Konfigurace os X, Y
  4. Pokročilé grafy a konfigurace
  5. Spojení grafů a komponent, animace
Recommended previous course:
JavaScript (JVS1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: