IBM Notes - For Users (LN1)

IBM, Lotus

Location, current term courseBrno
9/18/2020 - 9/18/2020
Order
11/13/2020 - 11/13/2020
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Představení IBM Notes klienta
  1. historie
  2. základní popis
 • Domovská stránka
  1. úprava domovské stránky
 • IBM Notes aplikace (databáze)
  1. otevření aplikace a její vlastnosti
  2. prvky aplikace
  3. orientace v aplikaci
  4. řízení přístupu k aplikaci a její správa
 • Dokumenty
  1. otevření dokumentu
  2. zavření dokumentu
  3. editace dokumentu
  4. smazání dokumentu
  5. vlastnosti dokumentu
 • Prvky v dokumentu
  1. texty
  2. tabulky
  3. obrázky
  4. linky, ....
 • Seznamy adres
 • Veřejná adresní kniha (Domino Directory) a Soukromý seznam adres
 • Možnosti obou seznamů adres a jejich použití
 • Pošta
  1. vytváření a adresování zpráv
  2. možnosti zpráv
  3. třídění zpráv do složek
  4. tvorba pravidel
  5. odvolání poštovní zprávy
  6. možnosti poštovní schránky
 • Kalendář
  1. zobrazení kalendáře
  2. typy kalendářových položek
  3. nastavení předvoleb kalendáře
  4. plánování schůzek
  5. využití databáze "Rezervace místností a prostředků"
 • Úkoly
  1. typy úkolů a možnosti "úkolovníku"
 • Přístup a delegování
  1. nastavení přístupů k poště
  2. nastavení přístupů ke kalendáři a úkolům
  3. nastavení přístupu ke kontaktům pro jinou osobu
  4. přístup k poště
  5. přístup ke kalendáři a úkolům
  6. přístup ke kontaktům jiné osoby
 • Archivace
 • Lotus iNotes (Domino Web Access)
  1. jak přistupovat
  2. nastavení a použití
  3. synchronizace kontaktů a poznámek
  4. off-line provoz
 • Aplikace (databáze) Rezervace místností a prostředků
 • Diskuse
  1. použití aplikace (databáze) Diskuse
 • Knihovna dokumentů
  1. použití aplikace (databáze) Knihovna dokumentů
 • Replikace
  1. tvorba replik aplikací (databází)
  2. jejich možnosti a použití
 • Bezpečnost
  1. změna hesla
  2. práce s certifikáty a šifrováním
  3. přístupová práva k aplikacím (databázím)
 • Další nastavení a použití klienta IBM Notes
  1. uživatelské předvolby
  2. notes.ini
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
121.43 € ( 146.93 € incl. 21% VAT)