Introduction to SQL: Adaptive Server Enterprise 15.0 (ASE1)

Databases, SAP Sybase

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
  • Koncepce relačních databází
  • Architektura klient/server
  • Jednoduché dotazy (dotazy pro získání všech dat z jedné dané tabulky)
  • Podmíněné dotazy (dotazy pro získání dat splňujících podmínku)
  • Agregační funkce (funkce pro jednoduché výpočty nad daty)
  • Joiny (spojení tabulek - dotazy pro získání dat z několika tabulek současně)
  • Subqueries (dotazy vnořené do jiných dotazů)
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Education Partner:
MIBCON DIMA s.r.o.
Language: