JIRA Service Desk - agent (JIRASD)

ICT Management, Atlassian

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do JIRA Service Desk
  1. Issues
  2. Requests
  3. Projects
  4. Workflows
  5. Lab: Přihlášení na prostředí určené pro praktická cvičení, Přihlášení jako zákazník, Přihlášení jako agent
 • Prostředí zákazníka
  1. Zákaznický portál
  2. Rozcestník
  3. Založení požadavku - přílohy, komentáře, Založení e-mailem
  4. Typy požadavků
  5. Přehled požadavků zákazníka
  6. Databáze znalostí
  7. Lab: Navigace na zákaznickém portálu, Založení požadavku
 • Pracovní plocha agenta
  1. Fronty požadavků
  2. Zpracování požadavku
  3. Workflow a statusy
  4. Lab: Využití front service desk, Přiřazené požadavky, Komunikace se zákazníkem, Update požadavku, Splnění SLA
 • Zákaznický požadavek z pohledu JIRA
  1. Business projekty
  2. Software projekty
  3. Prohlížení issue
  4. Editace issue
  5. Přílohy
  6. Lab: Založení issue, Prolinkování issue, Editace issue
 • Spolupráce na řešení zákaznického požadavku
  1. Komentování
  2. Štítky
  3. Sdílení issue
  4. Watching
  5. Voting
  6. Výkaz práce
  7. Lab: Komunikace s jinými uživateli, prostřednictvím JIRA
 • Automatizace
  1. Možnosti automatizací v JIRA Service Desk
 • Vyhledávání a reporty
  1. Vyhledávání
  2. Rozšířené možnosti vyhledávání
  3. Filtry
  4. Service Desk Reporty
  5. JIRA Reporty
  6. Lab: Uživatelské filtry
  7. Lab: Vlastní dashboardy
 • Schvalování požadavku prostřednictvím portálu
  1. Schvalování prostřednictvím portálu
  2. Jak nastavi proces schvalování
  3. Jak upozornit schvalovatele
 • Customizace zákaznického portálu
  1. Customizace formulářů
  2. Pokročilé nástroje pro automizace
Schedule:
1 day (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
320.00 € ( 387.20 € incl. 21% VAT)
Language: