MDM BlackBerry Mobile Fusion (MDM2)

Specialized training, Mobile Device Management

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do MDM, konfigurace
  1. Úvod do Mobile Device Management (MDM)
  2. Koncept BYOD
  3. Jak může MDM fungovat – správa celého zařízení x sandboxed řešení
  4. Zařízení s klientem MDM a bez klienta, možnosti jejich správy
  5. Technologie Push a jeji infrastruktura, APNS, C2DM
  6. Trendy a nejbližší směřování MDM
 • Práce s MDM a základní správa
  1. Admin konzole Mobile Fusion a základní úlohy správy
  2. Každodenní práce s Mobile Fusion – základy správy uživatelů a zařízení
  3. LAB01: User portal, admin portal, device enrollment
 • Komponenty MDM, komunikace, funkce
  1. Komponenty Mobile Fusion a jejich role
  2. Mobile Fusion a síťová infrastruktura, umístění MDM ve firemní síti
  3. Komunikace MDM serveru a zařízení
  4. Protokol ActiveSync a jeho propojení s Mobile Fusion
  5. Mobile Fusion a přístup na intranet
 • Nastavení MDM
  1. Globální nastavení Mobile Fusion a nastavení po instalaci
  2. LAB02: napojení na APNS, LDAP, SMTP, proxy, roles, monitoring
 • MDM a mobilní zařízení
  1. MDM a různé mobilní platformy
  2. iOS a MDM, konfigurační profily, iPhone Configuration Utility
  3. Android a MDM, technologie Samsung SAFE
  4. Windows Phone a MDM
  5. Zabezpečení mobilního zařízení – základy problematiky
  6. Bezpečnostní politiky a mobilní zařízení – doporučené postupy
  7. Aplikace na mobilních zařízeních
  8. Whitelisting and blacklisting aplikací
  9. Odlišnosti iOS/Android/WP při správě aplikací
  10. Přístup aplikací do intanetu a k dalším vnitrofiremním zdrojům
 • Nastavení profilů a politik
  1. Nastavení profilů a politik
  2. Device compliance rules
  3. LAB03: Nastavení politik, doporučené postupy
 • Mobile Fusion troubleshooting
  1. Mobile Fusion a vysoká dostupnost - high availability, clustering, failover, load ballancing
  2. Mobile Fusion monitoring
  3. Mobile Fusion troubleshooting, server recovery
  4. Logy Mobile Fusion a nástroje pro jejich analýzu
 • Řešení praktických úloh správy
  1. Monitoring a obnova MDM řešení v případě výpadku
  2. Distribuce aplikací dle jednotlivých mobilních platforem
  3. LAB04: Publikace aplikací, základní orientace v logu Mobile Fusion
 • Třetí den volitelný - zaměřeno na bezpečnost
 • Zabezpečení mobilních zařízení, bezpečnostní rizika
  1. Zabezpečení mobilní zařízení - detaily
  2. Hlavní bezpečnostní rizika a cesty k jejich odstranění
  3. Dokumenty na mobilních zařízeních, napojení na document management systém
  4. Správa a řízení emailových příloh
  5. MS Sharepoint a mobilní zařízení
 • Nastavení zabezpečení - prakticky
  1. Doporučená bezpečnostní nastavení a bezpečnostní strategie
  2. LAB05: Detaily zabezpečení mobilních zařízení, troubleshooting dle jednotlivých mobilních platforem
 • Zabezpečení v bezdrátových sítích
  1. Mobilní zařízení a integrace s PKI, firemní certifikační autorita
  2. Ověřování pomocí certifikátů, certifikáty pro VPN/Wi-Fi
  3. Mobilní zařízení a dvoufaktorové ověřování
  4. Šifrování emailů pomocí S/MIME a PGP
 • Nastavení zabezpečení na PKI
  1. Nastavení napojení na firemní PKI
  2. Nastavení podpory S/MIME
  3. LAB06: Konfigurace Mobile Fusion s PKI, autoenrollment, nastavení ověřování ActiveSync pomocí certifikátů
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
1 280.00 € (1 548.80 € incl. 21% VAT)
Language: