MS Publisher (PUBL)

Microsoft Office, Other

Location, current term courseBrno / online
7/8/2021 - 7/9/2021 CZECH
Order
9/30/2021 - 10/1/2021 CZECH
Order
1/6/2022 - 1/7/2022 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Seznámení s programem
  1. účel a použití
  2. pracovní prostředí programu (seznámení, ovládání, základní nastavení)
  3. využití
 • Teorie a základní pojmy
  1. pole
  2. textová pole
  3. datové objekty
  4. grafické objekty
  5. písma (definice, druhy, úpravy, příklady, použití)
  6. ostatní znaky
  7. další úpravy písma
 • Šablony
  1. základní typy dokumentů a jeich použití
  2. šablony (členění a získání šablon)
  3. tvorba souboru ze šablony
 • Publikace
  1. základní typy publikací a jejich použití
  2. stránky v publikaci (vložení, vzhled a zobrazení)
  3. záhlaví a zápatí
  4. zobrazení
  5. tisk
 • Text
  1. textová pole
  2. vložení textu
  3. propojení
  4. úpravy textu
  5. styly
  6. pravopis
 • Grafické objekty
  1. obrázky (vkládání a úpravy)
  2. ozdobné písmo (vkládání a úpravy)
  3. tabulky (vkládání a úpravy)
  4. grafy (vkládání a úpravy)
  5. příklady a typické použití
 • Přípravné práce
  1. příprava tabulek a grafů (prostředí MS Excel anebo Open Office Calc)
  2. příprava obrázků (prostředí Zoner Photo Studio anebo Adobe Photoshop)
  3. reklama (základní principy, ukázky)
  4. ostatní
 • Tisk
  1. předtisková příprava
  2. vlastní tisk
 • Informace
  1. zdroje informací (knihy, časopisy, webové stránky)
  2. vývoj (směřování)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
192.00 € ( 232.32 € incl. 21% VAT)
Language: