Oracle Database Clusterware Administration (ORA9)

Databases, Oracle

Location, current term courseBrno / online
6/30/2021 - 7/2/2021 CZECH
Order
9/22/2021 - 9/24/2021 CZECH
Order
12/15/2021 - 12/17/2021 CZECH
Order
Praha / online
7/12/2021 - 7/14/2021 CZECH
Order
10/4/2021 - 10/6/2021 CZECH
Order
1/5/2022 - 1/7/2022 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Vysvětlení role OLAP (Online Analytical Processing) pro platformu Oracle BI / DW
 • Uložené a vypočítávané hodnoty (measures)
 • Dimenze
 • Hierarchie
 • Úrovně
 • Atributy
 • Použití nástroje Cube Building Tool
 • Mapování zdrojových dat
 • Nahrávání dat
 • Výhody Cube MV
 • Návrh MVs pro kostku
 • Použití MVs
 • Vytváření počítaných hodnot (Calculated Measures)
 • Využití SQL pro dotazování na data v OLAP kostkách
 • Souhrny a filtry
 • Vytváření kostek s proměnnou dimenzionalitou
 • Použití hodnot z dat s jinou dimenzionalitou
 • Vytváření předpovídaných hodnot pomocí OLAP DML
 • Zkoumání OLAP dat pomocí Oracle Application Express (APEX)
 • Provádění dotazů Ad Hoc Query na OLAP data pomocí Oracle BI Answers
 • Zkoumání požadavků na metadata pro BI nástroje
 • Implementace zabezpečení kostky
 • Návrh kostek pro výkon a škálovatelnost
 • Ladění výkonu
Recommended previous course:
Oracle 12c/11g - Advanced Data Analysis (ORA7)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
671.43 € ( 812.43 € incl. 21% VAT)
Language: