Practical use of SOLID principles in software design and development (SOLID)

Programming, Java, Spring

Location, current course termBrno + online (volitelně)
10/14/2024 - 10/15/2024 CZECH
Order
12/9/2024 - 12/10/2024 CZECH
Order
2/3/2025 - 2/4/2025 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
9/23/2024 - 9/24/2024 CZECH
Order
11/18/2024 - 11/19/2024 CZECH
Order
1/13/2025 - 1/14/2025 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Analýza existujícího kódu a odhalení jeho slabin
  1. Orientace v existujícím kódu
  2. Identifikace chybně navržených částí kódu 
 • Návrh a implementace úprav stávajícího kódu
 • Aplikace SOLID principů při implementaci nových funkcionalit
  1. Implementace nových funkcionalit do již existujícího software 
 • Psaní testů pro stávající i nový kód
  1. Doplnění testů k existujícímu kódu pro účely následného refactoringu
  2. Implementace nových testů v průběhu vývoje software
 • Identifikace a minimalizace dopadů nesprávných architektonických rozhodnutí
 • Srovnání výsledného kódu při porušení a naopak při dodržování SOLID principů
  1. Srovnání kódu z hlediska jeho rozšiřitelnosti a udržitelnosti
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
512.00 € ( 619.52 € incl. 21% VAT)
Language: