Python Academy (PYTH1V)

Programming, Python

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Session 1 - Úvod do programování a první kroky
  1. Výběr programovacího jazyka
  2. Silné a slabé stránky Pythonu
  3. Pracovní prostření
  4. Instalace Pythonu a IDE
  5. Seznámení a práce s IDE
  6. Proměnné a hodnoty
  7. Práce s čísly a textem
  8. Interakce s uživatelem
  9. Seznamy 
 • Session 2 - Základní konstrukce
  1. Objekty a reference
  2. Význam operátoru přiřazení
  3. Kopírování objektů
  4. Podmínky a cykly
  5. Příkazy a odsazení
 • Session 3 - Organizace kódu
  1. PEP8
  2. Funkce
  3. Parametry funkcí a návratové hodnoty
  4. Lokální proměnné
  5. Jak pracovat s dokumentací
 • Session 4 - Datové struktury a výjimky
  1. Výjimky
  2. LBYL vs. EAFP
  3. Zotavení programu
  4. Základní datové struktury
 • Session 5 - Knihovny a velké projekty
  1. Rozdělení kódu na moduly
  2. Instalace knihoven a jejich použití
  3. Tvorba vlastního modulu
 • Session 6 - Perzistence dat
  1. Binární vs. textová data
  2. Práce se soubory
  3. Formáty pro ukládání dat 
 • Session 7 - Objektově orientované programování
  1. Instance a třídy
  2. Datové atributy
  3. Psaní metod
  4. Typy vazeb
  5. Základy polymorfismu
  6. Jednoduchá dědičnost
 • Session 8 - Objektový model v Pythonu
  1. Magické metody
  2. Dynamické vlastnosti
  3. Duck-typing
  4. Dědičnost
  5. Návrhové vzory
 • Session 9 - Standardní knihovna
  1. Využívání hotových nástrojů
  2. Práce s datetime
  3. itertools
 • Session 10 - Shrnutí a závěr
  1. Regex
  2. Paralelizace
  3. Získávání dat z API
  4. Vlastní témata
Schedule:
10 days (1:00 PM - 4:00 PM )
Course price:
596.00 € ( 721.16 € incl. 21% VAT)
Language: