UML modelling using AI (UMLAI1)

Programming, OOA, UML

Location, current course termBrno + online (volitelně)
11/23/2023 - 11/24/2023 CZECH
Order
1/11/2024 - 1/12/2024 CZECH
Order
3/7/2024 - 3/8/2024 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
10/5/2023 - 10/6/2023 CZECH
Order
11/30/2023 - 12/1/2023 CZECH
Order
1/25/2024 - 1/26/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do UML 
  1. Historie a význam UML 
  2. Přehled základních prvků UML 
  3. Jak UML pomáhá v softwarovém vývoji 
 • Seznámení s PlantUML  
  1. Instalace a konfigurace PlantUML 
  2. Základy syntaxe PlantUML 
  3. Vytváření základních UML diagramů v PlantUML 
 • Seznámení s ChatGPT 
  1. Co je ChatGPT a jak funguje 
  2. Jak může ChatGPT pomoci v procesu modelování a analýzy 
 • Modelovaní Požadavku
  1. Sběr požadavků je prvním a klíčovým krokem každého procesu vývoje
  2. UseCase Diagram 
  3. Diagram aktivit 
 • Analýza požadavků: 
  1. Analytický diagram tříd, a model objektů 
  2. Model balíčků 
  3. Sekvenční diagram  
  4. Stavový diagram 
  5. Object diagram  
 • Návrh software
  1. Model/diagram tříd, model/diagram objektů 
  2. Diagram komponent 
  3. Deployment diagram 
  4. Timing diagram 
 • Další non-uml diagramy
  1. ERD - Entitně relační diagram 
  2. Modelování struktur a závislosti (WBS, MindMap) 
  3. Gantt Diagram 
  4. Modelování datových struktur (JSON) 
  5. Wireframe 
 • Jak funguje UML v praxi 
  1. Jak se UML diagramy využívají v různých fázích softwarového vývoje 
  2. Jak lze UML efektivně integrovat do workflow vývojového týmu 
  3. Případové studie a diskuze 
 • Závěr 
  1. Shrnutí a přehled klíčových bodů 
  2. Doporučené zdroje pro další studium 
  3. Diskuze a odpovědi na otázky účastníků 
  4. Feedback a zhodnocení kurzu 
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
392.00 € ( 474.32 € incl. 21% VAT)
Language: