UML modelling using AI (UMLAI1)

Programming, OOA, UML

This course is designed to teach you how to integrate an AI chatbot into your Microsoft 365 applications using the OpenAI API. By the end of the course, you will have learned how to access various AI models from OpenAI directly from within Excel, Word, Outlook and Teams. We will show you practical examples of how to use the integrated chatbot in these applications for data analysis, speeding up work, automating workflows and more. With the knowledge you gain from this course, you will be able to make the most out of your Microsoft 365 applications and make your work more efficient.

Location, current course termBrno + online (volitelně)
1/11/2024 - 1/12/2024 CZECH
Order
3/7/2024 - 3/8/2024 CZECH
Order
5/2/2024 - 5/3/2024 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
1/25/2024 - 1/26/2024 CZECH
Order
3/21/2024 - 3/22/2024 CZECH
Order
5/16/2024 - 5/17/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do UML 
  1. Historie a význam UML 
  2. Přehled základních prvků UML 
  3. Jak UML pomáhá v softwarovém vývoji 
 • Seznámení s PlantUML  
  1. Instalace a konfigurace PlantUML 
  2. Základy syntaxe PlantUML 
  3. Vytváření základních UML diagramů v PlantUML 
 • Seznámení s ChatGPT 
  1. Co je ChatGPT a jak funguje 
  2. Jak může ChatGPT pomoci v procesu modelování a analýzy 
 • Modelovaní Požadavku
  1. Sběr požadavků je prvním a klíčovým krokem každého procesu vývoje
  2. UseCase Diagram 
  3. Diagram aktivit 
 • Analýza požadavků: 
  1. Analytický diagram tříd, a model objektů 
  2. Model balíčků 
  3. Sekvenční diagram  
  4. Stavový diagram 
  5. Object diagram  
 • Návrh software
  1. Model/diagram tříd, model/diagram objektů 
  2. Diagram komponent 
  3. Deployment diagram 
  4. Timing diagram 
 • Další non-uml diagramy
  1. ERD - Entitně relační diagram 
  2. Modelování struktur a závislosti (WBS, MindMap) 
  3. Gantt Diagram 
  4. Modelování datových struktur (JSON) 
  5. Wireframe 
 • Jak funguje UML v praxi 
  1. Jak se UML diagramy využívají v různých fázích softwarového vývoje 
  2. Jak lze UML efektivně integrovat do workflow vývojového týmu 
  3. Případové studie a diskuze 
 • Závěr 
  1. Shrnutí a přehled klíčových bodů 
  2. Doporučené zdroje pro další studium 
  3. Diskuze a odpovědi na otázky účastníků 
  4. Feedback a zhodnocení kurzu 
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
392.00 € ( 474.32 € incl. 21% VAT)
Language: