XML programming in Microsoft .NET Framework (XML1)

Microsoft, Programming

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do XML v .NET frameworku
  1. Úvod do XML
  2. Problémy, které se řeší zpracováním XML
  3. Formát XML a jmenné prostory
  4. Podpora zpracování XML v .NET
 • Parsování XML dokumentů
  1. Přehled možností parsování XML dokumentů
  2. Parsování XML pomocí třídy XmlTextReader
  3. Vytvoření vlastního parseru
  4. Vytvoření webové služby XML na parsování XML
  5. Zpracování chyb
 • Validace XML dokumentů
  1. Úvod do XML schémat
  2. Validace XML během parsování
  3. Validace XML fragmentů
  4. Pokročilá validace použitím XSD schématu
 • Zapisování XML dokumentů
  1. Přehled možností generování XML dokumentů
  2. Zapisování XML dokumentů
  3. Generování XML dokumentů s jmennými prostory
  4. Kontrola formátování XML a konverze XML
 • Dotazování se na XML dokumenty
  1. Vyhledávání v XML dokumentech pomocí jazyka XPath
  2. Vytvoření document cache a navigace v ní
  3. Použití tříd XPathDocument, XPathNavigator, XPathExpression a XmlNodeList
  4. Úvod do jazyka XQuery
 • Práce s přednačtenými XML dokumenty
  1. Úvod do XML Document Object Model
  2. Navigace v XML Použití DOM
  3. Vytváření nových uzlů
  4. Modifikace a mazání uzlů
 • XML transformace
  1. Úvod do transformace XML dokumentů
  2. Použití třídy XslTransform
  3. Aplikování XSLT style sheetů
  4. Proměnné a parametry
 • Serializace objektů do XML
  1. Důvody a využitelnost serializace do XML
  2. Serializace objektů třídou XmlSerializer
  3. Kontrola serializace XML
  4. Deserializácia objektů
 • Implementace XML v SQL Serveru 2005-2012
  1. Nativní datový typ XML
  2. Benefity nativního zpracování XML přímo v databázi
  3. Použití XPath a XQuery v databázi
  4. XML indexy
  5. Automatické vytváření XML z relačních dat
  6. Konverze XML na relační data
  7. Integrace s .NET Framework
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language: