iOS Development Using Objective-C (IOS2)

Programming, Programming - other

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Vývojářské nástroje a API pro vývoj aplikací MacOS a iOS, iOS SDK
 • Práce V prostředí Xcode
 • Vlastnosti a nastavení projektů, debugging
 • Základy programování V Objective-C, použití v součinnosti s jinými jazyky (C/C++) a knihovnami
 • Objektově orientovaný design s využitím paradigmatu model-View-controller, správa paměti, Multithreading, problematika výkonnosti.
 • Principy komunikace uvnitř aplikace, notifikace, životní cyklus aplikace.
 • Specifika vývoje pro iPhone/iPad/iPod Touch.
 • Využití senzorů, specifických pro daný HW. Principy a návrh UI pro mobilní zařízení s použitím technologií multi-touch, základy Cocoa.
 • Síťová komunikace a její specifika na iOS.
 • Datová úložiště, práce s daty.
 • Multimédia, možnosti zpracování audia a videa. Provisioning - certifikáty, distribuce, podepisování aplikací apod.
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
672.00 € ( 813.12 € incl. 21% VAT)
Language: