(ASP3)

Programming, .NET

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do frameworku Blazor
  1. Základní principy a umístění frameworku v širším ekosystému
  2. Blazor Server vs. WebAssembly
  3. Vytvoření nového projektu, struktura aplikace
 • Architektura Blazor aplikace
  1. Co je backend v Blazor Server vs. WebAssembly
  2. Životní cyklus aplikace
  3. Jak probíhá request / response
  4. Jak funguje práce se stavem (session, cookies, local storage)
 • Datová vrstva
  1. Jak si organizovat projekt
  2. Model a Entity Framewofk core
 • Autorizace a Autentizace pomocí Identity
  1. Vytváření a používání uživatelských účtů
  2. Specifika pro Blazor v porovnání s ostatními typy asp.net core aplikací
  3. Využití celé šablony vs. jen dílčích částí (např. bez UI)
  4. Úprava defaultní UI šablony
  5. Možnosti nastavení a modifikace chování
 • Formuláře
  1. Jak fungují formuláře v Blazoru oproti klasickému webu
  2. Formulářové komponenty
  3. EditContext, Model, Binding
  4. Validace (možnosti frameworku, jak psát vlastní validaci)
  5. Odeslání a ukládání dat
 • Layouty
  1. Fungování layoutů v Blazoru
  2. Vytváření
  3. Zanořené layouty
 • Komponenty
  1. Vytváření komponent
  2. Životní cyklus komponenty
  3. Jednosměrné bindování (one-way binding)
  4. Obousměrné bindování (two-way binding)
  5. Parametry komponent
  6. Vnořené komponenty
  7. Jaké existují komponenty třetích stran
 • Routování (směrování požadavků)
  1. Definování cest
  2. Parametry
  3. Navigování z kódu vs navigování z html
  4. Chybové stavy (404 a další)
 • Dependency Injection
  1. Využívání služeb (services)
  2. Jejich scope a lifetime 
  3. Použití v komponentách
 • Bezpečnost
  1. Na co dát pozor
  2. Rozdílnost v Blazor Server vs. WebAssembly
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Language:

Vybrané zákaznické reference

Siemens, s.r.o., Tereza S.
 ( ASP3)
"Na výuce se mi líbilo, že vhodně kombinuje teoretickou část s praktickými cvičeními. Pan školitel umí vysvětlovat poutavou formou a velmi ochotně poradí, případně vysvětlí cokoli, co je zapotřebí. Občerstvení na místě je také vynikající. Kurzu nemám co vytknout :-)."
Siemens, s.r.o., Bořivoj K.
 ( ASP3)
"Během kurzu jsem ocenil srozumitelný výklad a interaktivní cvičení. Oceňuji průběžné aktualizovaní projektu s lektorem, které pomohlo například sjednotit názvy tříd a komponent. "