Blazor (ASP3)

Programming, .NET

Location, current course termPraha + online (volitelně)
9/26/2024 - 9/27/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do frameworku Blazor
  1. Základní principy a umístění frameworku v širším ekosystému
  2. Blazor Server vs. WebAssembly vs. SSR (Static Site Rendering - .NET8+)
  3. Vytvoření nového projektu, struktura aplikace
 • Architektura Blazor aplikace
  1. Co je backend v Blazor Server vs. WebAssembly
  2. Stream rendering (.NET 8+)
  3. Životní cyklus aplikace
  4. Jak probíhá request / response
  5. Jak funguje práce se stavem (session, cookies, local storage)
 • Dependency Injection & Services
  1. Využívání a tvorba služeb (services)
  2. Scope a lifetime (Singleton, Scoped, Transient)
 • Asynchronní a dlouho trvající úkoly na pozadí
  1. Async/await v Blazoru vs. jiných ASP.NET aplikacích
  2. Spuštění dlouho běžícího úkolu (Task) na pozadí
  3. Komunikace mezi UI a úkoly na pozadí
  4. Hosted services - zpracování úkolů na pozadí
  5. Fronty & Scheduler (“cron”)
 • Datová vrstva
  1. Jak organizovat projekt
  2. Model a Entity Framework core
 • Formuláře
  1. Jak fungují formuláře v Blazoru oproti klasickému webu
  2. Formulářové komponenty
  3. EditContext, Model, Binding
  4. Validace (možnosti frameworku, jak psát vlastní validaci)
  5. Odeslání a ukládání dat
  6. SSR (server side rendering) a “enhanced forms“ (.NET 8+)
 • Layouty
  1. Fungování layoutů v Blazoru
  2. Vytváření
  3. Zanořené layouty
 • Komponenty
  1. Vytváření komponent
  2. Životní cyklus komponenty
  3. Jednosměrné bindování (one-way binding)
  4. Obousměrné bindování (two-way binding)
  5. Parametry komponent
  6. Vnořené komponenty
  7. Jaké existují komponenty třetích stran
 • Routování (směrování požadavků)
  1. Definování cest
  2. Parametry
  3. Navigování z kódu vs navigování z html
  4. Chybové stavy (404 a další)
  5. SSR (Server side rendering) a navigace (.NET 8+)
 • Autorizace a Autentizace pomocí Identity
  1. Vytváření a používání uživatelských účtů
  2. Specifika pro Blazor v porovnání s ostatními typy asp.net core aplikací
  3. Využití celé šablony vs. jen dílčích částí (např. bez UI)
  4. Úprava defaultní UI šablony
  5. Možnosti nastavení a modifikace chování
 • Bezpečnost
  1. Na co dát pozor
  2. Rozdílnost v Blazor Server vs. WebAssembly
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
376.00 € ( 454.96 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Siemens, s.r.o., Tereza S.
Blazor ( ASP3)
"Na výuce se mi líbilo, že vhodně kombinuje teoretickou část s praktickými cvičeními. Pan školitel umí vysvětlovat poutavou formou a velmi ochotně poradí, případně vysvětlí cokoli, co je zapotřebí. Občerstvení na místě je také vynikající. Kurzu nemám co vytknout :-)."
Siemens, s.r.o., Bořivoj K.
Blazor ( ASP3)
"Během kurzu jsem ocenil srozumitelný výklad a interaktivní cvičení. Oceňuji průběžné aktualizovaní projektu s lektorem, které pomohlo například sjednotit názvy tříd a komponent. "