(JEEMP)

Programming, Java, Spring

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do Java EE
  1. Architektura
  2. Vytvoření aplikace
  3. Základní stavební prvky
  4. Vývoj a spuštění aplikace
 • Aplikační servery
  1. Základy práce s aplikačním serverem Glassfish, Payara nebo WildFly
  2. Nasazení a konfigurace aplikace na serveru
  3. Nastavení prostředků na serveru (připojení na databázi, vlákna, zabezpečení a uživatele)
 • Návrh enterprise aplikací se zaměřením na webové aplikace
  1. Základní struktura aplikace
  2. Propojení Java komponent v Java EE pomocí Dependency Injection (CDI)
  3. Předávání dat mezi komponentami a mezi aplikací a databází
 • Tvorba stránek pomocí Java Server Faces (JSF)
  1. Základní komponenty JSF
  2. Šablony a vlastní komponenty
  3. Propojení HTML stránky s Java kódem
 • Enterprise Java Beans (EJB)
  1. Rozdíly mezi EJB a CDI komponentami
  2. Stateless EJB a Singleton
  3. Spouštění načasovaných akcí (timers)
 • Práce s databází v Javě EE
  1. JDBC drivery a datasource
  2. Modelování entit
  3. Základní mapování sloupců, primitivní typy
  4. vztahy mezi entitami
  5. transakce
  6. JPQL - základní dotazování
  7. DeltaSpike JPA - práce s JPA repository
 • Zabezpečení aplikace
  1. Identifikace uživatele pomocí Basic Authentication
  2. Identifikace uživatele mezi mikroslužbami pomocí JSON Web Token
  3. Nastavení a kontrola uživatelškých práv
 • Externí Configurace
  1. Základy konfigurace pomocí MicroProfile Configuration
  2. Standardní způsoby konfigurace
  3. Mapování konfigurace na běžné Java typy
 • Automatické testování
  1. Úvod do testování Java EE aplikací
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
672.00 € ( 813.12 € incl. 21% VAT)
Language: