JVM Groovy (GROOVY1)

Programming, Java, Spring

Location, current course termBrno + online (volitelně)
7/31/2023 - 8/2/2023 CZECH
Order
9/25/2023 - 9/27/2023 CZECH
Order
11/20/2023 - 11/22/2023 CZECH
Order
Praha + online (volitelně)
7/24/2023 - 7/26/2023 CZECH
Order
9/18/2023 - 9/20/2023 CZECH
Order
11/13/2023 - 11/15/2023 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod, seznámení s programovacím jazykem Groovy
 • Úvod do objektově orientovaného programování
  1. Seznámení s pojmy objekt, dědičnost, třída, polymorfismus
  2. Základní principy OOP
 • Seznámení s vývojovým prostředím (standardně IntelliJ)
 • Datové typy, operátory, řídící příkazy
  1. Cykly
  2. Porovnávání (==,===,equals)
  3. Closure
  4. Switch statement
  5. Properties
  6. Defaultní a pojmenované argumenty
  7. Rozsahy
  8. Přetěžování operátorů
 • Řetězce a další základní datové typy
  1. Vlastnosti řetězců, porovnávání řetězců, imutabilita
  2. Metody třídy String
  3. Standardní jazykové pole, omezení a jejich výhody, vytváření, cyklus for a iteratovatelné objekty
 • Návrh a tvorba tříd, metod, objektů
  1. Vytvoření vlastní třídy
  2. Proměnné a properties objektu, metody objektu
  3. Vytváření objektů
  4. Úrovně viditelnosti
  5. Datové třídy
 • Vytváření balíků a implementace rozhraní
  1. Struktura balíků, vztah balíku a adresářové struktury při překladu a natahování tříd, význam IDE pro automatickou správu adresářů a balíků
  2. Importování balíků, viditelnost datových typů
  3. Implementace rozhraní, automatické přetypování na rozhraní, explicitní přetypování, význam operátoru instanceof
 • Zpracování výjimek v programu
  1. Typy výjimek v Javě a Groovy prostředí
  2. Standardní výjimky, kontrolované a běhové výjimky
  3. Ošetřování výjimek
  4. Blok finally
 • Sestavovací nástroje
  1. Přehled - Maven, Gradle (standardně Gradle)
  2. Správa a přidávání závislostí
 • Práce s kolekcemi
  1. Mutabilní a imutabilní kolekce
  2. Seznamy, pole
  3. Asociativní pole
 • Vstupní a výstupní operace
  1. Práce s konzolí, výpis na obrazovku, čtení od uživatele, objekt Console
  2. Parametry programu, oživení aplikace řízené z příkazového řádku
 • Null safety
  1. Úvod, význam
  2. Použití s kolekcemi
 • Interoperabilita s prostředím jazyka Java
 • Tvorba a oživení samostatných aplikací
Recommended previous course:
Java - Beginning Application Development (JAV1)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
672.00 € ( 813.12 € incl. 21% VAT)
Language: