(PYTEST)

Programming, Python

Location, current course termBrno / online
9/14/2022 - 9/16/2022 CZECH
Order
12/7/2022 - 12/9/2022 CZECH
Order
Praha / online
7/13/2022 - 7/15/2022 CZECH
Order
9/14/2022 - 9/16/2022 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Základy testování
  1. Kvalita software
  2. Granularita testů
  3. Rozsah testování
  4. Testování a automatizace
 • Python jako testovací nástroj
  1. Používání assertů ve vlastním kódu
  2. Porovnávání hodnot
  3. Typová kontrola
  4. Okrajové případy
 • Testovací framework (pytest)
  1. Příprava testovacích funkcí
  2. Volby příkazové řádky
  3. Hlavní výhody frameworku
 • Testování kódu
  1. Jednotkové testy
  2. Testování modulů, funkcí a tříd
  3. Celé aplikace k testování
 • Psaní testovatelného kódu
  1. Funkce bez vedlejších efektů
  2. Objektově orientované programování
  3. Závislosti mezi instancemi
 • Negativní testování
  1. Testování chybných vstupů
  2. Očekávání výjimek
 • Test-driven development
  1. Tvorba testů s negativním výsledkem
  2. Vývoj software s použitím testů
  3. Ladění selhávajícího software
  4. Ověření funkcionality
 • Testování databázových aplikací
  1. Nastavení výchozího stavu
  2. Testované operace
  3. Ověření cílového stavu
  4. Fixtures
 • Testování aplikací přes API
  1. Mnohdy v jiném jazyce
  2. Komunikace a vzdálené volání
  3. Testovací instance software
  4. Práce s neznámým stavem
 • Testování webových a GUI aplikací
  1. Testování webových dotazů
  2. Interaktivní testování
  3. Integrace prohlížeče
  4. Možnosti testování GUI
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
672.00 € ( 813.12 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

Seznam.cz, a.s., Ondřej K.
 ( PYTEST)
"I přes to, že byl tento kurz nový (neodladěný) tak byl pěkně nachystaný. Oceňuji, že kromě tématu testování jsme se věnovali i souvisejícímu tématu návrhových vzorů."