(TS1)

Programming, JavaScript

Location, current course term

Contact us

Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Úvod do Typescriptu
  1. Proč typescript
  2. Instalace
  3. Editory
  4. Konfigurace zdroje a výstupu
  5. Co jsou deklarační soubory a zdrojové mapy
  6. Hello World
  7. Debugging TS v prohlížeči a Node.JS
  8. Playground Typescriptu
 • ES6+ syntaxe
  1. Zápisy `var`, `let`, `const`
  2. Arrow funkce
  3. Typy argumentů a defaultní hodnoty
  4. Argument jako další funkce
  5. Výstupní typy
  6. Rest argumenty (spread syntaxe)
  7. Kontext `this`
 • Základní typy v Typescriptu
  1. Základní typy
  2. Typy `any`, `unknown`, `never`
 • Nové prvky syntaxe třídy nad ES6
  1. Instanční a statické prvky tříd
  2. Dědičnost
  3. Modifikátory přístupu
  4. Syntaxe konstruktorů
  5. Gettery a settery
  6. Modifikátor `abstract`
  7. Volání rodičovských prvků
 • Typování objektů
  1. Modifikátory vlastností
  2. Modifikátor `readonly`
 • Interfaces (rozhraní)
  1. Možnosti syntaxe rozhraní v TS
  2. Dědění z tříd, význam
 • Enums (výčty)
  1. Význam a použití výčtových / vlajkových typů
  2. Bitový zápis pro více stavů v jediné hodnotě
  3. Ověřování přítomnosti vlajky bitovým posuvem
 • Vlastní typy a Tupples
  1. Tupples
  2. Vlastní typy
  3. Typování polí a dynamických objektů
 • Moduly a jmenné prostory (`namespaces`)
  1. Možnosti syntaxe modulů ES6
  2. Syntaxe `import`, `export`, `export default`
  3. Možnosti syntaxe `namespace`
  4. Strategie načítání modulů podle typu aplikace
 • Další TypeScript features
  1. Union typy
  2. Intersection typy
  3. Dekorátory
  4. Trojlomítkové direktivy
  5. JSX
  6. Operátory `keyof` a `typeof`
  7. Typy získávané pomocí indexů
  8. Podmíněné a mapované typy
  9. Získání typu prvku pole
  10. Template Literal typy
 • Generické typy
  1. Význam (případný první kontakt s generickými typy)
  2. Generické třídy
  3. Generické funkce
  4. Omezení generických typů
  5. Typ podle předchozích vstupních hodnot
  6. Typ podle typové mapy
  7. Typ podle klíčů předchozí vstupní kolekce
  8. Další možnosti syntaxe generických typů
 • Asynchronní kód
  1. Typ `Promise` - k čemu slouží
  2. Zápis asynchronního kódu `async` / `await`
  3. Přepis kódu s callbacky do `Promise`
  4. Zachycování asynchronních výjimek
  5. Awaitable Semafory a Mutexy
 • Deklarační soubory
  1. Ambientní kontext ve zdrojovém kódu
  2. Možnosti syntaxe `declare`
  3. Podmíněné typy pomocí `extends` a `infer`
  4. Typy odvozené od argumentů funkcí nebo konstruktorů
  5. Smíšené typy
 • Pokročilé konfigurace
  1. Definice zdrojů pomocí `include`/`exclude`
  2. Implicitní `this`/`any`
  3. Striktní mód
  4. Iterace kolekcí `Map`, `Set` apod.
  5. Externí a vlastní soubory typových definic
  6. Slučování typových definic
  7. Funkce pro práci s typy
 • Přechod na TypeScript
  1. Postupný upgrade, starší JS a TS dohromady
  2. Definice typů pro již stávající JS knihovny a třídy
Recommended previous course:
JavaScript - Advanced Programming (JVS2)
Schedule:
3 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
712.00 € ( 861.52 € incl. 21% VAT)
Language:

Vybrané zákaznické reference

CYRRUS, a.s., Luboš F.
 ( TS1)
"bez prechozich znalosti TS je to opravdu tezke, ale i presto myslim ze jsem se hodne priucil a ted je na me v tom pokracovat dale a zapojit to do praxe... skolitele hodnotim na 1!"