Advanced data analysis in Python (PYDATA2)

Programming, Python

Location, current course termPraha + online (volitelně)
3/25/2024 - 3/26/2024 CZECH
Order
5/20/2024 - 5/21/2024 CZECH
Order
7/15/2024 - 7/16/2024 CZECH
Order
Vlastní Školení na míru (termín, lokalita, obsah, délka)

The course:

Hide detail
 • Pokročilé transformace dataframe 
  1. Převod sloupců na řádky a naopak 
  2. Práce se sloupci datového typu list 
  3. Tvorba kontingenčních tabulek 
  4. Spojování dat z více sloupců do jednoho sloupce datového typu list 
 • Spojování dat z více dataframe 
  1. Spojování dat pod sebe 
  2. Spojování dat vedle sebe 
 • Vizualizace dat 
  1. Nastavení okna pro vizualizace 
  2. Nastavení vlastností jednotlivých grafů 
  3. Možnosti vykreslení více grafů do jednoho okna 
  4. Základy tvorby interaktivních reportů 
 • Práce s časovými řadami 
  1. Posouvání se o řádky 
  2. Posouvání se o definované časové období 
  3. Tvorba vlastního kalendáře (např. kalendář pracovní doby, pracovních dnů apod.) 
 • Lineární regrese 
  1. Úvod do problematiky lineární regrese 
  2. Příprava dat pro model lineární regrese knihovny sklearn 
  3. Ověření přesnosti modelu, interpretace výsledků 
 • Analýza textových dat 
  1. Normalizace dat 
  2. Shlukování podobných textů (např. překlepy, texty bez diakritiky apod.) 
Recommended previous course:
Python - Data Analysis (PYDATA1)
Schedule:
2 days (9:00 AM - 5:00 PM )
Course price:
432.00 € ( 522.72 € incl. 21% VAT)
Language: